Eksamen: Små triks kan gjøre eksamensbasvarelsen din mye bedre, uavhengig av faglig innhold. FOTO: Flickr/comedy_nose
Eksamen: Små triks kan gjøre eksamensbasvarelsen din mye bedre, uavhengig av faglig innhold. FOTO: Flickr/comedy_nose

Dette må du ikke gjøre på eksamen

Universitas hjelper deg å unngå småfeilene som irriterer sensor.

Blir du nervøs når du ser blanke ark foran deg? Vet du ikke hvordan du skal disponere tiden? Vet du hva det vil si å drøfte?

Eksamenstiden er her, og unngår du disse feilene kan du sikre deg en bedre karakter.

–⁠ Skriv pent!

Vi har spurt to erfarne akademikere om hva du må unngå på eksamen, og skal vi tro dem er stygg håndskrift det som irriterer sensor aller mest.

–⁠ Jeg har vært borte i en eksamensbesvarelse der skriften var så uforståelig at vi ikke fikk rettet oppgaven, sier Tor Grenness, førsteamansuensis ved Institutt for kommunikasjon, kultur og språk ved Handelshøyskolen BI.

Han forklarer at sensorer ubevisst kan bli negativt innstilt til en oppgave som er skrevet med stygg håndskrift.

Når det blir vanskelig å forstå skriften, kan det gå utover karakteren din, i hvertfall om du vipper mellom to karakterer.

–⁠ Det er veldig greit å skrive forståelig, så for å unngå å unødig irritere sensor: skriv forståelig! Det er mange som har slurvete håndskrift, og det er ofte irriterende for de som skal rette besvarelsen, sier professor ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bjørn Erik Rasch, som har tusenvis av eksamensrettinger på samvittigheten.

Han mener det også er viktig å ta seg tid til refleksjon og disposisjon før man begynner å skrive.

–⁠ Bruk den nødvendige tiden man trenger til å disponere og reflektere før man begynner å skrive selve besvarelsen. Det er også viktig å unngå mye overstrykninger og innskutte setninger. Bruk gjerne litt tid i begynnelsen på å skrive disposisjon og å kladde, for å unngå dette, sier han.

–⁠ Les oppgaven!

–⁠ Les oppgaveteksten ordentlig, og ta den alvorlig. Det er overraskende mange studenter, særlig på innføringsemner, som ikke vet hvordan man drøfter. Du må drøfte om det står at du skal drøfte. Bes det om en kort besvarelse, må du skrive en kort besvarelse, sier Rasch.

Grenness mener at det også er viktig å holde seg til oppgaven.

–⁠ Det er altfor mange som ikke klarer å holde seg til det som blir spurt etter. Du får ikke gitt uttrykk for alt du kan på en eksamen uansett. Hold tilbake, og svar kun på det oppgaven spør etter. Ikke gli ut på andre ting enn oppgaven ber om, sier han.

Rasch understreker til slutt til at det viktigste man gjør er å øve på å skrive – og ha kunnskapene i orden.