Uønsket: Studenter undervurderer seg selv, og halvparten av Norges studenter på humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag føler seg ikke attraktive når de søker jobb. FOTO:Arkiv
Uønsket: Studenter undervurderer seg selv, og halvparten av Norges studenter på humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag føler seg ikke attraktive når de søker jobb. FOTO:Arkiv

1 av 2 føler seg ikke attraktive

Halvparten av studentene innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag tror ikke de er attraktive på arbeidsmarkedet.

Dette kommer frem i en ny, nasjonal undersøkelse i regi av Norsk Studentorganisasjon (NSO), melder Universitetsavisa.

Dårlig selvtillit

I den samme undersøkelsen kommer det frem at studenter innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag (HumSam) har dårlig selvtillit. De føler at arbeidsivere ikke er klar over kompetansen de sitter inne med.

Samtidig undervurderer mange sin egen kompetanse, og blir derfor mindre attraktive når de søker jobb.

–⁠ Hjelp studentene

NSO lister selv opp en rekke tiltak man mener vil kunne bedre på situasjonen.

Utdanningsinstitusjonene har mye ugjort når det gjelder å styrke studentenes faglige stolthet og fagidentitet.

NSO skriver også at både ansatte og studenter ved HumSam-fag over hele landet omtaler fagene med lite stolthet.

Det er en uheldig trend, skriver NSO, som også peker på hvor viktig det er å opprette alumnusnettverk, samt å styrke kontakten mellom studenter og arbeidsliv. Tiltak som praksisplasser og internships nevnes spesielt.