FULLFØRER IKKE: Flere studenter enn før gjennomfører ikke bachelorgraden de starter på.
FULLFØRER IKKE: Flere studenter enn før gjennomfører ikke bachelorgraden de starter på.

Færre fullfører i tide

Over halvparten av studentene som begynte på et bachelorstudie i 2005, fullførte ikke studiet innen tre år. Lærerstudentene bruker lengst tid.

Om lag 32.500 studenter begynte på et bachelorstudie i 2005. Statistisk Sentralbyrå har lagt ut nye tall som viser at kun 42 prosent fullførte innen tre år, mens 16 prosent brukte fem år på å gjøre ferdig bachelorgraden. Tallene for frafall er samtidig høye.

–⁠ Det er ikke et problem i seg selv at studenter faller fra dersom de finner det fagområdet de ønsker, men det er et stort problem dersom vi mister dem fra høyere utdanning generelt, sier Kim Kantardjiev, leder av Norsk studentorganisasjon, i en pressemelding.

Lærerstudentene er blant de verste

Dårligst ut kommer studentene ved allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningen. Om lag 3000 studenter startet på denne fireårige utdanningen for første gang i 2004. 43 prosent av disse fullførte innen fire år, mens 56 prosent hadde fullført innen seks år. 27 prosent avbrøt utdanningen i løpet av studietida.

Også studentene ved humanistiske og estetiske fag og lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk bruker lang tid. Henholdsvis 15 og 12 prosent avbrøt utdanningen allerede iløpet av det første året, og kun 35 prosent hadde fullført bachelorgraden tre år senere.

På bachelor i økonomiske og administrative fag fullfører 35 prosent av studentene i løpet av tre år, mens hele 25 prosent avbryter utdanningen iløpet av studietida.

Ni av ti fullfører legestudiet

Omvendt er tallene for det seksårige legestudiet. Av de 500 studentene som begynte ved studiet i 2002, fullførte 64 prosent innen tida. Åtte år senere hadde hele 90 prosent fullført.

Statistisk sentralbyrå beregner fullføringstid ut fra det antall år det er siden studenten første gang var registrert i høyere utdanning.

Les også:

3 av 10 fullfører fortsatt ikke i tide

Derfor taper gutta

Journalistspirene hopper av studiet