ANKLAGET: Granskningsutvalget sier til Universitas.no at saken om et påstått tyveri av et forskningsprosjekt, hvor HiOA-rektor Kari Toverud Jensen er anklaget, ikke er avsluttet.
ANKLAGET: Granskningsutvalget sier til Universitas.no at saken om et påstått tyveri av et forskningsprosjekt, hvor HiOA-rektor Kari Toverud Jensen er anklaget, ikke er avsluttet.

Grans­kings­ut­valget: Saken er ikke ferdig

Det nasjonale utvalget for gransking av redelighet i forskning avkrefter at plagiatsaken på HiOA er avsluttet.

I gårsdagens Universitas hevdet ledelsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) at saken om et påstått tyveri av et forskningsprosjekt er avsluttet.

Rektor ved HiOA, Kari Toverud Jensen, er anklaget i saken, som skal ha skjedd da Toverud Jensen satt som dekan ved Sykepleierutdanningen ved daværende Høgskolen i Oslo (HiO).

«Dette er ikke lenger en sak», hevdet kommunikasjonsdirektør ved HiOA Christel Johnsgaard i gårsdagens Universitas.

Forksningsdirektør Jostein Skurdal sier at Høgskolen anser plagiatbeskyldningene som ferdigbehandlet, på tross av at ingen har undersøkt innholdet i påstanden.

Avventer svar fra HiOA

Lederen i det nasjonale granskingsutvalget, Anne Robberstad, sier nå at saken ikke er avsluttet fra Granskingsutvalgets side. De avventer et svarbrev med en begrunnelse fra HiOA.

–⁠ HiOA sier at de skal ha sendt et brev med sitt svar til Granskingsutvalget. Vi kan ikke se å ha mottatt noe slikt brev. Vi har etterlyst det, men vi har ikke fått noe brev. Jeg vet ikke hva innholdet i HiOAs svar til oss går ut på, og jeg kan derfor ikke gi noen videre svar på om dette er ferdigbehandlet. Når vi får dette brevet, noe jeg regner med at vi vil få, vil vi vurdere Høgskolens gjennomgang av saken, sier hun til Universitas.no.

Fikk saken i retur

Forskningsetisk utvalg ved HiO skulle opprinnelig behandle saken, men erklærte seg da inhabile. Saken ble sendt videre til det nasjonale Granskingsutvalget, som skal ha sendt saken i retur med beskjed om at den likevel bør behandles lokalt.

–⁠ Vi mener at saken har en forskningsetisk side, men jeg kan ikke si mer om sakens innhold, sier Robberstad til Dagens Næringsliv.

Oppretter nytt utvalg

I dag, torsdag 29. september, oppretter HiOA-rektor Toverud Jensen et nytt forskningsetisk utvalg som etter alt og dømme skal behandle saken hvor hun selv er part.

Det har ikke lykkes Universitas.no å komme i kontakt med Kari Toverud Jensen for en kommentar.