OPPGITT: Tidligere professor ved UiO Arnved Nedkvitne er oppgitt etter at Forskerforbundet har valgt å trekke støtten til anken hans til Høyesterett.
OPPGITT: Tidligere professor ved UiO Arnved Nedkvitne er oppgitt etter at Forskerforbundet har valgt å trekke støtten til anken hans til Høyesterett.

Oppgitt Nedkvitne kjemper videre

Arnved Nedkvitne er oppgitt etter at hovedstyret i Forskerforbundet vedtok å trekke den økonomiske støtten til anken hans til Høyesterett.

Rett før påske vedtok hovedstyret i Forskerforbundet å trekke den økonomiske støtten til Arnved Nedkvitnes anke til Høyesterett.

Forbundet har tidligere støttet Nedkvitne i både tingretten og lagmannsretten i hans sak mot Universitetet i Oslo (UiO), men trekker nå støtten.

–⁠ Jeg opplever det slik at vi forsvarer saker av prinsipiell interesse for mange av Forskerforbundets medlemmer, og der Forskerforbundet gjennom sitt siste vedtak har opptrådt på en måte som ikke gagner saken, sier Nedkvitne til ForskerForum.

Kjemper videre uten støtte

Universitas skrev den 6. april at Nedkvitne var avhengig av den økonomiske støtten fra Forskerforbundet for å kunne føre anken av saken sin mot UiO til Høyesterett.

–⁠ Jeg håper veldig at Forskerforbundet strekker seg så langt. Hvis ikke, dropper jeg anken, sa Nedkvitne til avisen den gangen.

Den manglende støtten fra fagforeningen gjør likevel ikke at Nedkvitne vil trekke anken sin, selv om han håper at Forskerforbundet vil se på saken på nytt.

–⁠ Saken blir anket til høyesterett selv om Forskerforbundet ikke støtter den. Advokatfirmaet Schjødt og advokat Strømme har sagt seg villig til å føre den uten betaling fordi de mener saken har prinsipiell interesse, sier Nedkvitne til ForskerForum.

Nedkvitne skal altså likevel føre saken sin helt opp til landets høyeste rettsinstans, selv uten den støtten han tidligere mente han måtte ha for å fortsette.

På prinsipielt grunnlag

Bakgrunnen for Nedkvitnes anke var at han i lagmannsretten ikke fikk medhold i saken om sin oppsigelse fra UiO i februar 2009.

Til Universitas den 4. april sa Nedkvitne at en stor del av hensikten med saken var å sette fokus på prinsipielle spørsmål knyttet til ytringsfrihet i akademia.

–⁠ Akademia trenger svar på de spørsmålene lagmannsretten skyver fra seg, sa Nedkvitne i et skriv til avisen da.

Forskerforbundet skriver i sitt vedtak om å kutte den økonomiske støtten til anken at de oppfatter lagmannsrettens dom som tydeligere i spørsmålet om vitenskapelige ansattes ytringsfrihet enn dommen fra Oslo tingrett.

I anken til Høyesterett skriver derimot Nedkvitne og hans advokat at det ikke har blitt gjort noen reel vurdering av Nedkvitnes ytringsfrihet i lagmannsrettens dom.