NY LOGO: Fakultet, institutt og senter får en sentral plass i den nye UiO-logoen.
NY LOGO: Fakultet, institutt og senter får en sentral plass i den nye UiO-logoen.

Univer­si­tetet i Oslo får nytt design

–⁠ Kan svekke UiO som merkevare, sier professor i visuell kommunikasjon.

–⁠ Hele tiden kommer det nye medier på banen. Universitetet i Oslo skal være i forkant innen kommunikasjon. Vår gamle design har ikke vært vanskelig å gjengi på papir, men det har vært problematisk å gjengi den digitalt, sier Hanne Utigard, grafisk designer ved Informasjonsavdelingen på Universitetet i Oslo (UiO).

Hun har samarbeidet tett med designbyrået Rayon om å utforme UiOs nye design, som har kostet en halv million kroner, og skal tas i bruk neste år. Fredag lanserte Universitetet sin nye design i administrasjonsbygget på Blindern.

–⁠ UiOs nåværende design er utdatert. Designen varierer i ulike kanaler, grunnelementene fungerer dårlig i digitale kanaler, og designen fyller ikke tilstrekkelig behovene til universitetets ulike enheter, sa Utigard under lanseringen.

–⁠ Den gamle logoen funket ikke

Siden 1835 har UiO brukt det karakteristiske Apollonseglet, som viser den greske guden Apollon med lyren, innskriften Universitas Osloensis, og universitetets oppstartsår 1811 i romertall.

Synes du det er litt vemodig at UiOs gamle Apollonsegl ikke skal brukes lenger?

–⁠ Overhodet ikke. Den gamle logoen ser veldig fin ut på skilt, men funker ikke ellers, sier Utigard.

I årenes løp har det blitt gjort minimale justeringer på seglet. Nå blir seglet modernisert og mindre detaljert, så det blir mer tidsriktig og lettere å reprodusere på internett og andre digitale kanaler. I tillegg blir seglet rødt, for å synliggjøre kvalitetsstempelet ved UiO. Dette fortalte Henrik Haugan, Anne Mellbye, Tone Bergan og Finn Morten Andresen fra Rayon, da de presenterte retningslinjene for UiOs nye design under lanseringen.

Tidligere har også universitetets signatur vært vanskelig å gjengi, på grunn av lange og kompliserte navn. Nå får UiO et nytt navnetrekk, hvor hvert enkelt element tydeliggjøres mer. I det nye designet har universitetets institutter og sentre blitt løftet frem på lik linje med fakultetene, for å gi de ulike enhetene en mer selvstendig kommunikasjonsplattform.

–⁠ Navnene på fakultetene har ikke vært synlige i den gamle designen, og det har ikke vært rom for de mange instituttene og museene under fakultetsnivå. Nå vil vi se en forbedring av dette, sier Hanne Utigard.

–⁠ Kan svekke merkevaren UiO

Reidar Holtskog, professor og studieleder ved visuell kommunikasjon på Kunsthøgskolen i Oslo, forteller at UiOs gamle design ble laget på slutten av 1980-tallet.

–⁠ Fordi den ble laget på 80-tallet, er den ikke tilpasset nye medier. Man kjente jo ikke til internett dengang. Den gamle profilen er veldig line art-preget, og består mer av former enn linjer, som for eksempel sirkelen som utgjør Apollonseglet. Derfor kan den være vanskelig å gjengi på nettet. Moderne merker består mer av linjer, eller flater, sier Holtskog.

Hvordan tror du UiOs nye design vil fungere i forhold til den gamle?

–⁠ Det kan ofte være vanskeligere med et flerhodet troll enn et enhodet troll. De forskjellige enhetene ved et lærested ønsker gjerne å ha en egen profil. Universitetet i Oslo som merkevare kunne svekkes noe av at de velger en slik strategi. Men ikke nødvendigvis, hvis UiOs egen profil gjenspeiles i de ulike delprofilene, sier Holtskog, som samtidig understreker at han enda ikke har full oversikt over UiOs nye design.

Ifølge Holtskog holder Kunsthøgskolen selv på med å utarbeide en ny design, som blir mer nøytral enn den nåværende.

–⁠ Vi holder på med noe lignende selv, fordi vi ønsker å framstå som Kunsthøgskolen i Oslo og ikke som initialene KHiO lenger. Vi vil la hver avdeling bli mer selvstendiggjort gjennom den visuelle profilen, på samme måte som UiO gjør nå. Det er alltid et problem med en sånn reprofilering, fordi hvert fagområde ønsker en særegen delprofil, og dette fører til mye jobbing for designerne, sier han.