Mellom dukser og raddiser

HVEM Marie Simonsen, politisk redaktør i Dagbladet

STUDERTE jus, litteratur og statsvitenskap

NÅR høst 1982-høst 1985

STUDIEGJELD 0,-

Å sitte i kjelleren på jus sammen med bridgespillende 18-åringer var ikke Marie Simonsens greie.

–⁠ Det virket som om de alt hadde bestemt seg for å bli som fedrene sine. Jeg kommer fra en familie med mange advokater og kunne tenke meg å komme inn i ett nytt miljø.

Men ifølge Simonsen var det vanskelig å komme inn i andre miljøer. Hun ble satt i bås med de andre vestkantstudentene. Dessuten var bridgespillerne i flertall og vanskelige å unngå.

–⁠ De var noen sarkastiske duksemennesker. Veldig opptatt av hverandres karakterer, og tok eksamen om og om igjen. Jeg var ikke en av dem, sier hun.

Marie Simonsen husker godt kollokviegruppene med Jon Bing, og Torstein Eckhoff, som kjederøyket under forelesningene i gamle festsal.

–⁠ Bing var en utypisk jurist, opptatt av data og informasjonssamfunnet. Han var science fiction-forfatter, og interesserte seg for saker på siden av jusen. Det var kanskje derfor jeg syntes han var så spennende? sier hun.

Etter å ha sett seg lei på pappaguttene på jus, fikk Simonsen det for seg at hun var intellektuell. Dette ga seg utslag i at hun hoppet over på litteratur grunnfag. Men på litteratur var folk like fjerne som på jus, bare på motsatt måte.

–⁠ Litteratur var spennende, men hadde et sært radikalt og kultivert miljø. Jeg tror man blir litt sær når man omgir seg med litteratur på den måten. Jeg er mer praktisk samfunnsengasjert og så ikke den praktiske nytten av faget selv om det var veldig spennende.

Ved siden av studiene jobbet Simonsen som frilanser.

–⁠ Jeg ble veldig hekta, og så at som journalist kunne jeg få jobb og gjøre det bra uten studier. Dessuten var jeg gira på å skifte miljø.

Da hun som student på statsvitenskap grunnfag mottok jobbtilbud fra Kåre Valebrokk i Dagens Næringsliv, var studieløpet kjørt.