Foto: Hans Dalane-Hval
Foto: Hans Dalane-Hval

Student­par­la­men­tets knefall for Statoil

Når studentparlamentet gjør knefall for oljeselskapene, så er det på tide å stå opp. Forskningen ved UiO er altfor verdifull til at vi kan overlate den til oljeselskapene.

Det har lenge vært et tydelig og uomtvistelig mål for studentparlamentet at all oljeforskning skal fases ut, og dette har vært et prisverdig og visjonært mål i en verden hvor det blir stadig mer tydelig at oljen har utspilt sin rolle. Men i forrige ukes Universitas kunne man lese at studentparlamentets arbeidsutvalg ikke lenger vil prioritere arbeidet med dette. Begrunnelsen er at «forskningen bør være fri og at vi ikke burde legge føringer på hva forskerne forsker på». Dette er en begrunnelse som bygger på illusjonen om at oljeforskningen er fri og uavhengig.

Det er den ikke.

Oljeforskningen ved UiO er delvis sponset av midler fra Statoil. Det er klart at dette legger tydelige føringer for hva som forskes på og til hvilket formål. Gjennom midlene fra Statoil er en fri og uavhengig oljeforskning allerede blitt en illusjon. Derfor henger ikke arbeidsutvalgets argumentasjon på greip. Oljeforskningen blir ikke mindre, men mer fri og uavhengig av at studentparlamentet står opp som en motstemme mot Statoil.

En motstemme som er sårt tiltrengt.

For vi lever i en verden som ikke trenger mer av det samme, men nye og bedre løsninger.

Oljen må ligge og fornybare energikilder må ta over. Det må tenkes nytt, bedre og smartere.

«Det trengs nye stemmer i studentparlamentet»

Da kan ikke forskernes kloke hoder og universitetets forskningsmidler være låst til oljeforskningen. Derfor må oljeforskningen fases ut. At studentparlamentet nå i praksis har gitt opp arbeidet med dette er intet mindre enn uforståelig, og det viser en tydelig mangel på vilje til å ta samfunnsansvar. Det virker klart at det trengs nye stemmer i studentparlamentet.

For når universitetsledelsen ikke vil ta innover seg viktigheten av å avslutte oljeforskningen, så må vi studenter stå opp og peke på det absurde ved å forske på gårdagens energikilde.

Når studentparlamentet gjør knefall for oljeselskapene, så er det på tide å stå opp.

Budskapet bør være utvetydig: Forskningen ved UiO er altfor verdifull til at vi kan overlate den til oljeselskapene.