Bjørnstad, studen­tenes stor­tings­re­pre­sen­tant?

«Jeg håper Bjørnstad holder resten av FrP i ørene fremover og står på som garantist for en satsning på studentene.»

I forrige ukes Universitas skrev stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (FrP), Sivert Bjørnstad, om studentboliger og hvor viktig det er å ha et sted å bo. Bjørnstad påpeker at studentene har etterspurt flere studentboliger i mange år. Flere av poengene til Bjørnstad er korrekte og jeg er glad han skriver såpass mange lovende ord.

Les Bjørnstads innlegg her: Et sted å bo

«I Oslo er dekningsgraden 13,29 prosent, og det var 4100 ny og gamle studenter i kø før studiestart.»

Som det er nevnt er det stor etterspørsel etter studentboliger, og spesielt i Oslo. I Oslo er dekningsgraden 13,29 prosent, og det var 4100 nye og gamle studenter i kø før studiestart. Det var langt flere studenter i kø i år en i fjor. Målet er 20 prosent dekningsgrad, men dessverre ser man en reduksjon fremfor en økning i dekningsgraden. Tilbudet er sviktende og for at det ikke skal fortsette trenger studenter stortingsrepresentanter som ønsker å satse på studentene.

Samskipnaden står klar med spadene, men for å kunne realisere prosjektene trenger man politikere som prioriterer dette området. Flere studentboliger er også med på å lette på det private markedet. Bjørnstad skriver at studentboliger er verdt hver eneste krone. Det er sant. Da er det trist at regjeringen ikke følger opp løftene sine. Regjeringen har varslet et taktskifte i studentboligbyggingen, men 1500 boliger er en knapp økning fra tidligere budsjetter.

Det at det bevilges penger fra statsbudsjettet til pressområder er veldig bra, og at regjeringen ønsker å sette fart på byggingen applauderes. Studentboliger og trygghet rundt studiene er også med på å bidra til lik rett til utdanning uansett bakgrunn.

Jeg håper Bjørnstad holder resten av FrP i ørene fremover og står på som garantist for en satsning på studentene.