Foto: Stig Rune Pedersen
Foto: Stig Rune Pedersen

Har du en K.O-idé?

SiO og Velferdstinget søker grønne og originale ideer som fortjener Ottosen-prisen på 150.000 kroner.

«I 1991 ble det opprettet en nasjonal pris i den mangeårige SiO-direktørens minne, for å hedre de som har gjort mye for studentvelferden. I dialog med Velferdstinget har SiO nå gjort om på prisen.»

Kristian Ottosen var en mann med veldig gode ideer. Han fant opp Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) slik vi kjenner den, han kom på at Lånekassen burde være statlig og var i det hele tatt en av hovedarkitektene bak norsk høyere utdanning i etterkrigstida. I 1991 ble det opprettet en nasjonal pris i den mangeårige SiO-direktørens minne, for å hedre de som har gjort mye for studentvelferden. I dialog med Velferdstinget har SiO nå gjort om på prisen. Vi vil at den skal passe bedre med hvem Ottosen var og vi vil at den skal gjøre en forskjell. Den gamle prisen så bakover, mens Ottosen var en fremtidsretta kar. Derfor mener vi at prisen bør være fremtidsretta, og i år vil vi at den skal være grønn.

Du eller dere, student eller ikke-student, nordlending eller søring, selskap eller organisasjon, kan vinne 150.000 kroner til å realisere en idé. Du er altså hvemsomhelst, men ideen bør helst være noenlunde original, lett å spre, inspirerende, mulig å gjennomføre og nyttig for studenter. SiO vil følge opp prosjektet og hjelpe til med gjennomføringa. I 2014 har vi bestemt at ideen må dreie seg om miljø eller klima. Om det er vind, solceller, kortreist mat, digitalisering, bruktmarked, sykkelsti, gjenbruk eller ikke – slå oss i bakken med din idé!