Ekspert­gruppe gir studentene rett

Strategic Advisory Boards rapport om Universitetet i Oslo setter fingeren på det samme som Studentparlamentet: at studentene må få bedre oppfølging tidlig i studieløpet, skriver studentparlamentsleder Marianne Andenæs.

I 2012 satte UiO ned en internasjonal ekspertgruppe, Strategic Advisory Board (SAB), for å få innspill på hvordan vi kan bli et enda bedre universitet. Denne uken fikk vi endelig lese deres rapport, som kommer til å prege diskusjonene om UiOs utvikling de neste årene.

SAB-rapporten gir Studentparlamentet rett i saker vi har vært opptatt av lenge: At UiO til nå har satset for lite på kvalitet i undervisningen, at studentene må få bedre oppfølging tidlig i studieløpet, og at studieprogrammene må legge bedre til rette for tverrfaglighet og utveksling.

Vi i arbeidsutvalget i Studentparlamentet har akkurat lagt frem vårt forslag til handlingsplan for 2014-2015, hvor vi lister opp de viktigste sakene vi ønsker å jobbe med det neste året. I flere av punktene får vi nå drahjelp av SAB-rapporten.

For eksempel sier rapporten at det må gjøres enklere og mindre byråkratisk for studentene å dra på utveksling. Vi foreslår i vår handlingsplan at én godkjenning av utdanning i utlandet skal være nok, fremfor at du skal måtte søke om både forhånds- og ettergodkjenning av emnene du tar på utveksling.

SAB etterlyser også mer fleksibilitet i studiene. Vi foreslår at alle bachelorprogrammer skal ha 30 studiepoeng med frie emner lagt til samme semester, for å gjøre det lettere for studentene å ta et semester i utlandet eller å få innsikt i et annet fagområde enn det de fordyper seg i.

Det viktigste innspillet er likevel at studentene må få tettere oppfølging tidlig i studieløpet for å hindre frafall. Dette var også hovedkonklusjonen i studentenes Læringsmiljøerklæring fra tidligere i år. Vi har allerede fått gjennomslag for penger til oppfølging i budsjettet til UiO, og skal nå jobbe for at pengene blir brukt best mulig.

Det er også flere forslag i rapporten som studentene er uenige i. Innføring av skolepenger må fortsatt være uaktuell politikk. Hardere sanksjoner mot studenter som henger etter vil vi også være kritiske til. Vi velger likevel å fokusere på det som er positivt, og vil være tydelige på hvilke innspill vi mener må prioriteres når UiO nå skal følge opp rapporten.