Student­kultur, en inves­te­ring

Studentkultur er et uttrykk av, med eller for studenter. Der vi er aktive brikker som skaper noe i det samfunnet som vi er en del av. Studentkulturen har lenge vært en bærebjelke i hverdagen til studenter og er en viktig del av det å være student. Det er ikke før i det siste at man har kartlagt trivsel opp mot motivasjon og gjennomføringsevne hos studenter.

Som mennesker er vi sosiale vesener, og derfor avhengig av gode sosiale miljøer for å skape høy trivsel.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser blant annet sammenhengen mellom trivsel og gjennomføringsevne i studietiden. Fadderuken er en viktig del av studentenes introduksjon til studiet og studentkulturen. De byene med høyest tilfredshet er Trondheim og Bergen i følge SHoT-undersøkelsen i 2010. I Trondheim deltok 59 prosent av studentene, mens i Oslo deltok 48 prosent på fadderuken.

Det er en positiv sammenheng mellom deltakelse i fadderordningen og oppfatning av studiebyen. De som deltok fullt ut i fadderordningen er mer fornøyde med studentmiljøet, enn andre. Dette viser at det er viktig med et fullverdig fadderuke som virker meningsfylt for de nye studentene.

Det er vanskelig å sammenligne Oslo med Trondheim og Bergen, fordi landskapet for studentkultur ser annerledes ut og byen er større. Noe av utfordringen er å samle alle studentmiljøene, og skape en samlet studenthovedstad.

For at studentkulturen skal eksistere er det avgjørende å ha frihet til, arenaer for og lokaler der det er mulig å uttrykke seg kulturelt. Vi er avhengig av at studentene selv, studentsamskipnaden, utdanningsinstitusjonene, kommunen og staten tar ansvar for å skape rom for studentkultur. Ved å løfte opp studentkulturen gjennom å legge til rette for nye foreninger vil det bidra til å skape bedre læringsmiljø og gjennomføringsevne for studentene.

Til høsten kommer det flere tusen nye studenter som skal starte på høyere utdanning. Flere flytter hjemmefra og fra sine trygge sosiale miljø for første gang. Det er mange som finner nye venner tidlig, men samtidig er det noen som har større vanskelighet for dette. Jeg vil oppfordre dere som allerede er studenter til å ta de nye studentene godt i mot når de kommer i august. Det er viktig at man kommer inn i trygge omgivelser, føler tilhørighet og føler seg som hjemme. Vis foreningen din, ta de nye studentene med inn i idretten, besøk mange av de forskjellige kjellerne, ta vare på medstudenten. Tenk at det nettopp er du som kan utgjøre en forskjell om hvorvidt studenten gjennomfører og trives, med og under studiet sitt.