Bolig­mar­kedet vs. studentene

‐ Mange er nok lei av den årlige klagesangen om studenters bosituasjon. Forhåpentligvis kan vi slippe den til neste år, skriver leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus

Boligkø, brutale visninger og sofasurfing er sikre høsttegn i studenthovedstaden.

Over 14 000 studenter står i boligkø over hele landet. De kjemper som pirayaer på visninger for å overbevise bolighaiene. De bruker tiden på å lete etter sofaer å sove på heller enn å lese pensum. Det er semesterstart og boligmangel i landets studentbyer.

Uansett grunn er det ingen tvil om at høye priser og boligmangel rammer studentene. I gjennomsnitt går to tredeler av studiestøtten til boutgifter. Studenter jobber mer enn før for å få det til å gå rundt. Det er tid som heller kunne – og burde – vært brukt på studier. SSBs levekårsundersøkelse om studenter viser at vi bor trangere og dårligere enn andre. Bolignøden gjør oss til dårligere studenter fordi vi må konsentrere oss om alt annet enn det som er viktig: utdanningen vår.

I mange år har vi krevd flere studentboliger. Det er ikke fordi det er hakk i plata. For det første er studentboliger et billig strakstiltak: Studentsamskipnadene tar størstedelen av prislappen, og har de siste årene stått klare til å bygge 3-4 ganger så mange boliger som det blir gitt tilskudd til. For det andre har studentboliger vesentlig lavere leie enn resten av leiemarkedet, og vil aldri kreve mer av studentene enn absolutt nødvendig. For det tredje bidrar studentboliger til å dempe presset i resten av boligmarkedet. Det hjelper særlig andre lavtlønnsgrupper som konkurrer om de samme boligene som studentene.

Før sommeren uttalte en rekke økonomer til Universitas at dagens byggetakt ikke gjør stort for å dempe prisgaloppen. Om man derimot bygger 2-3000 boliger i året, er prognosene langt mer optimistiske. Før valget har alle partiene lovt flere studentboliger, nettopp av disse grunnene. Men det må ikke bli som med 11 måneders studiestøtte ved sist valg: Når valget er over, og regjeringen samles for å utmeisle sin regjeringserklæring, må ikke studentboliger bli glemt.

Mange er nok lei av den årlige klagesangen om studenters bosituasjon. Forhåpentligvis kan vi slippe den til neste år. Vi gjør det vi kan for å løfte boligsaken i valgkampen, blant annet gjennom kampanjen #boligkravet (sjekk ut boligkravet.no!). Vi skal drasse rundt på studentboligen Lillebo for å markere at studentene ikke gir seg før nye boliger er i gang med å bygges.