Tryggheten du fortjener

I dag er tilbudet for studenter i Oslo som sliter med psykiske problemer altfor dårlig. Alle studenter må ha mulighet til å henvende seg til en psykolog eller psykiater, hvis de har problemer. For mange studenter er det helt nødvendig å få hjelp fra en psykolog eller psykiater for å klare seg i hverdagen.

Psykiske problemer er en enorm byrde, som blir gjort enda tyngre hvis man ikke har et apparat som man kan henvende seg til når man trenger hjelp. Et slikt apparat skaper en trygghet som mange studenter mangler i dag. Hvis man søker hjelp blir man møtt med beskjeder om at det er for stor pågang og man risikerer å ikke få time ved første henvendelse.

Dessuten er det vanskelig for en student med psykososiale vansker å gjennomføre studier på samme måte som andre. Her må man inn for å gjøre gradert sykestipend permanent, og å styrke ordningen Studier Med Støtte (SMS).

Den psykiske helsetjenesten i samskipnaden har vært en prioritet i det siste, men når man risikerer å ikke få time når man henvender seg dit er det helt åpenbart at det fortsatt ikke er godt nok. SiO må sette av enda flere ressurser til det psykiske helsetilbudet, slik at studenter som sliter kan få den hjelpen de trenger og den tryggheten de fortjener.