Også studenter trenger bolig

Historier om studenter som sliter med å finne seg et sted og bo, og som må jobbe kveldstid for å dekke inn høye husleier i det private leiemarkedet, er ukentlig lesning i norske aviser. Studiestøtten står ikke i forhold til bokostnadene. Med snittpriser i de store byene på rundt 5000 kroner for en i hybel i det private markedet, og med månedlige utbetalinger rundt 9000 kroner, er det nesten umulig å komme seg gjennom studiene uten mye jobbing ved siden av studiene, eller støtte hjemmefra.

De billigste boalternativene for studenter er derfor ofte studentboligene. Men det er i dag alt for få slike, og byggetakten er for lav. Det var derfor store forventninger til at regjeringen ved i årets statsbudsjett ville annonsere byggingen av flere studentboliger i et raskere tempo. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har selv sett behovet for en kjappere bygging av boliger. I sommer foreslo kunnskapsministeren at SV programfester bygging av 2000 nye studentboliger årlig.

Likevel ser vi i budsjettet at regjeringen velger å stå fast ved bevilgninger til bare 1000 nye boliger. Dette er alt for lite, spesielt med tanke på at studiekullene vil øke fram mot 2020. Resultatet er at dagens situasjon opprettholdes, med lange køer av studenter som venter på studentbolig ved semesterstart og massivt press i leiemarkedet. Når prisene øker i leiemarkedet, øker også etterspørselen etter studentboliger.

Tekna studentene mener vi nå må få på plass nye løsninger for å møte den akutte boligkrisen blant studenter. Regjeringen må sette seg ned og vurdere flere løsninger enn bare en langsom og gradvis utbygging, som har vist seg å være utilstrekkelig. Regjeringen bør løse opp i regelverket som omfatter studentboliger og heller tar i bruk tiltak og kreative løsninger som for eksempel ingeniører og arkitekter kan bidra med.

En konsekvens av og ikke å ta ansvar for studentboliger er at dyktige og flinke studenter bruker lengre tid på studiene, fordi de må ta deltidsarbeid. Dette er dårlig samfunnsøkonomi, spesielt når vi vet at næringslivet blant annet skriker etter ungdom med høy kompetanse til å løse samfunnsutfordringer innen blant annet energi, klima og infrastruktur.