Håpløs energidag

Under tittelen «Energidagen» arrangerte UiO før påske en temadag der akademia fikk møte industrien. Energidagen var tydeligvis et forsøk på å forene tverrfaglig kompetanse for å presentere løsninger på klima- og energikrisen, men her var det mye som skurret med forventingene. En statssekretær fra Utenriksdepartementet presenterte en fremtidig sjørute over et isfritt polishav som en ny stor utenrikspolitisk satsning for norsk skipsfart, og oljeindustrien, representert ved blant andre Statoil, Lundin, og Ross Offshore fikk uimotsagt holde bedriftspresentasjoner for karrieresultne studenter. I tillegg hadde en av foredragsholderne holdningen, «noe av klimaendringene er kanskje menneskeskapt». Det er problematisk når universitetet inviterer oljeselskaper og skap-klimafornektere under reklamen «Klimakrisen, slik tar UiO ansvar». Folk som forfekter tankegangen om at oljen må pumpes opp så fort som overhodet mulig, bidrar ikke til å finne løsningen, men heller til å holde oss desillusjonerte om problemets håpløshet.

Det er kanskje ikke annet å forvente når Norsk Petroleumsforening var medarrangør.

Man kan undre: Hvorfor ble ikke Senter for klimaforskning, CICERO invitert med på denne dagen, når Statoil var med? Eller Senter for utvikling og miljø (SUM)? Meteorologisk institutt glimtet med sitt fravær. Det er kanskje ikke annet å forvente når Norsk Petroleumsforening var medarrangør, for dette handlet om prestisje og rekruttering. Miljøet fikk vente.