Kopi­nor­monopol, nei takk!

Administrerende direktør Yngve Slettholm forklarer i Universitas at å sikre Kopinor monopol på digitale kompendier, er bedre og billigere for alle. Det er to grunner til at Slettholm tar feil. For det første er modellen en direkte inngripen i studentens frihet til å velge sitt eget pensum. For det andre er Kopinors modell lite attraktiv sammenliknet med alternativene. Vi trenger et klart nei fra Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene til Kopinors planer om å frata studentenes lærefrihet.

Problemstillingen har kommet som et resultat av den rivende teknologiske utviklingen som muliggjør spredning av medier. Men med nye muligheter kommer nye utfordringer. For hvordan skal skaperne av produktene, artistene, forfatterne og filmskaperne, tjene penger i en slik verden? Her kommer Kopinor inn. De har som mål å regulere spredningen av informasjon for å sikre skaperne penger. Det er med dette formål at de ønsker å bli monopolister på pensummarkedet.

Problemet er at Kopinor, i sitt arbeid for å sikre lærebokforfatternes rettigheter, ignorerer studentenes frihet. For å garantere seg mot illegal spredning og fallende inntekter, vil Kopinor fakturere institusjonene for hver student som melder seg opp til et emne. Dette tvinger institusjonene i annen rekke til å fakturere studentene. For hvis noen studenter kan reservere seg mot å kjøpe digitalt pensum, hva forhindrer da en student i å kjøpe pensum og spre det til sine medstudenter? Derfor må alle studenter betale. Selv de som har pensumet fra før, eller ønsker å droppe læreboka til fordel for primærkildene.

Dette er et sterkt inngrep i studentenes rett til å velge sitt eget pensum, og – innenfor lovens rammer – selv velge hvordan de ønsker å skaffe seg det.

Det er flere alternativer som vil være bedre. Ett alternativ kan være at studentbokhandlene selger digitalt pensum slik Amazon gjør i dag med ebøker med kopi- eller videresendingssperre. Et annet alternativ vil være å ape etter nettsiden Flat World Knowledge. Her ligger pensumbøker tilgjengelig og studentene kan selv velge hvordan de ønsker bøkene sine. Vil du ha boka levert på døra i farger eller svart-hvitt? Ønsker du å printe den ut selv, høre den på iPoden eller lese den på lesebrettet ditt? Du velger!

Det beste alternativet vil likevel være om regjeringen spytter inn de nødvendige midlene som sikrer at bibliotekene kan gå til innkjøp av flere digitalt tilgjengelige læremidler. Enkelt og fritt tilgjengelig; slik kunnskap bør være.

Alle disse tre modellene bevarer Kopinors intensjon om å belønne skaperne av kunnskap, men sikrer samtidig studentenes grunnleggende lærefrihet til å velge sitt pensum og hvordan de ønsker å anskaffe det.

«Hvis Kopinor forsøker å gjennomføre ranet sitt, vil vi initiere en nasjonal boikottkampanje av pensumfakturaen! »

Derfor stiller studentene Kopinor følgende ultimatum: Enten dropper dere forslaget om tidenes ran av studenter, eller så mobiliserer vi til kamp. Hvis Kopinor forsøker å gjennomføre ranet sitt, vil vi initiere en nasjonal boikottkampanje av pensumfakturaen! Her må Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstitusjonene sette foten ned.