Lær av realistene

«På Matnat har man forstått sammenhengen mellom oppfølging og studentinnsats.»

2011 er året for å sette studentene i sentrum. Universitetet i Oslo feirer 200 år, og Universitetsstyret har vedtatt at dette er året for studiekvalitet. Men hva er studiekvalitet, og hvordan får vi det?

Studiekvalitet er i alle fall ikke at mange studenter på UiO aldri har snakket med en professor, eller at noen går gjennom flere fag uten tilbud om gruppeundervisning. At eksamenskarakteren er all den tilbakemeldingen en får, er heller ikke et eksempel på kvalitet.

Det gjør at studenter går ut fra UiO med en mastergrad uten å kunne framstille faglige resonnementer i en muntlig eller praktisk situasjon. Det øker sannsynligvis frafallet og reduserer antallet studenter som gjennomfører studiene på tiden.

Denne sammenhengen mellom oppfølging og studentinnsats har man forstått på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MatNat). Det er på tide å lære av realistene.

Her innføres det omfattende veiledning for alle studenter på tre programmer og et mentorprogram hvor forelesere kurses i kontakt med studenter. De har anerkjent at undervisning ikke går av seg selv, ved at studenter som er gruppeledere får felles kursing og de innfører undervisningsteam hvor foreleser møter gruppeledere på jevnlig basis. For å øke interaksjonen i større forelesninger er digitale klikkere tatt i bruk.

Det legges til rette for snublegrupper for de som trenger ekstra hjelp og grublegrupper for de som trenger ekstra utfordringer. Lørdag før eksamen gis det et faglig tilbud med servering. På master blir oppgavene ofte skrevet som del av forskningsprosjekter, en får flere veiledere, og det inngås kontrakt mellom veileder og masterstudent for å sikre at studentene gjennomfører på normert tid. En imponerende liste.

MatNat har forstått at studiekvalitet handler om så mangt. Det handler om oppfølging på flere arenaer og å legge til rette for de flinkeste, som de svakeste. Det er på tide at andre fakulteter lærer av MatNat og at Universitetsstyret fortsatt bevilger midler som muliggjør nytenkning rundt undervisning.