Regje­rin­gens ansvar

STUDENTBOLIGER: Abdullah Alsabeehg (AP) beskyldte i forrige uke Høyre for dårlig studentpolitikk i Oslo. På Oslo Høyres årsmøte diskuterte vi samarbeid om praksisplasser, samarbeid med næringslivet og tilrettelegging for studentboliger. Jeg ønsker at disse områdene skal bli en høy prioritering for Oslo Høyre. Det er viktig å videreutvikle Oslo som en god studieby.

Jeg syns allikevel APs bypolitikere glemmer noe når man kritiserer Høyre for manglende ansvar for studentboliger, nemlig de statlige tilskuddene. Det er tomter, kombinert med disse tilskuddene, som skaper studentboliger. Da hjelper det lite på et massivt boligpress i Oslo at den rødgrønne regjeringen prioriterer tilskudd i distriktene fremfor vår hovedstad.

Studentsamskipnadene skal ha ansvar for gode prosjekter, og kommunene skal ha ansvar for gode tomtereguleringer. Men staten har det overordnede ansvaret for studentboliger.

Mari Berdal Djupvik, kandidat på Oslo Høyres liste til kommunevalget