NYTT TIDSSKRIFT: EKKOLODD. Foto: Brian Olguin.
NYTT TIDSSKRIFT: EKKOLODD. Foto: Brian Olguin.

(Nok et) Nytt blad på Blindern

Det er åpenbart at studentene trenger en friere og mer kritisk offentlighet

Vi på Universitetet i Oslo (UiO) liker å tenke at vi legger premissene for resten av kongeriket. Hvis dette stemmer forstår vi straks hvor den daffe og konsensusbaserte norske pressekulturen kommer fra.

Det siste året har vi gledet oss over tidsskriftet argument. Vi oppfatter ethvert tiltak som slipper studenter til i den offentlige debatten som et demokratisk gode, og ønsker derfor å rose initiativtakerne. Det vi ikke vil rose er at argument har mottatt nærmere 200 000 kroner fra studentpolitikerne på Velferdstinget, stikk i strid med Tingets egne kriterier. Denne typen støtte er reservert studentmedier som løpende dekker nyhetssaker – for eksempel Universitas og Radio Nova.

Nylig vedtok Velferdstinget å gjenta tildelingen. Vi skal ikke spekulere for mye i hvorfor, men man ledes til å tro at kontakten mellom visse studentpolitikere og arguments redaksjon har vært litt vel god. For å få tak i penger kuttet Velferdstinget støtten til Radio Nova med 120 000 kroner.

Denne sørgelige historien har ikke blitt skikkelig dekket av noe studentblad, og vi venter ikke å se argument referere til den. Det er åpenbart at studentene på UiO (som tross alt betaler utgiftene gjennom semesteravgiften) trenger en friere og mer kritisk offentlighet.

La det være klart at Universitas er en avis vi leser med flid, og sannsynligvis er den mest etterrettelige studentavisen i Norden. Like fullt er det sjelden Universitas dekker studentenes mening om faglige spørsmål. Resultat: Alle snakker om det undervisningen snakker om, men ingen snakker om undervisningen.

Vi er ikke tilhengere av klager som ikke straks følges opp av konstruktive forslag. Før semesteret er omme vil vi gi ut et nytt tidsskrift: EKKOLODD. På knappenålsbudsjett vil bladet fremme kritikk av fag og samfunn, for eksempel slike prosesser vi nettopp har beskrevet. Vi er på utkikk etter studenter som rekker opp hånda. De utfordrer det mange har kalt janteloven på Blindern, det vil si «her skal du ikke uttale deg før du har doktorgraden i neven».

Som alle redaktører vet er det vanskelig å skaffe leserinnlegg til et førstenummer. Vi ber derfor engasjerte studenter skrive til oss. Har du noe du bryr deg om, men som du aldri ser på trykk? Ta kontakt med Universitas-redaksjonen for våre e-postadresser, så prates vi. Det beste innlegget premieres med en kopp kaffe. (NB! Den dyre typen på Georg

Sverdrup.)