En påminnelse

Det er blitt en stund siden nå, men tenk at president Bush gikk til angrep på Irak – selvsagt uten at Irak hadde gjort USA noe, eller truet USA på noe måte, men fordi Irak var ifølge USA en trussel mot demokratiet i verden og fordi USA er en forkjemper av verdensdemokratiet. Og stadig hørte man i ettertid at Bush var bekymret over Iran og deres planer om anskaffelse av kjernefysiske våpen. I september kunne man lese i avisen at USA gir kraftige bunkersbomber til Israel slik at Israel skal kunne true Iran.

Hva slags verden er det vi lever i? Er det ved å drepe uskyldige sivile og bombe at man kjemper for demokrati? Og hvorfor skal USA og mange andre land få lov til å ha kjernefysiske våpen, og ikke andre? Er ikke det mer rettferdig og riktig at man jobber for en avskaffelse av allerede eksisterende kjernefysiske våpen hos alle land – for deretter å ha grunnlag til å forby andre å skaffe seg det?

Når dette innlegget leses, har USA fått en ny eller gjenvalgt president. Men om det kommer til å ha noe som helst innvirkning på USAs rolle som verdenspoliti, er vel svært usannsynlig. Selv om det virker fjernt at du og jeg skal ha noe å si i denne saken, kan vi likevel stemme (og påvirke andre til å stemme) på norske partier som tar et standpunkt og ikke bare dilter etter pga politiske interesser. Slik kan hvert fall Norge videreformidle utad det du og jeg måtte mene. For det er vel det som er noe av konseptet med demokrati? Det forundrer meg nemlig at jeg ennå ikke har hørt eller møtt noen nordmenn som støtter USAs angrep på Irak. Vi sa nei, men det skulle også bety at norske utstyr, fly eller mannskap ikke skulle vært i Irak!