argument sparker i feil retning

I Universitas 9. mai beskyldes jeg av redaktørene Gjerde og Næss i argument for «mangelfull lesning av det mediepolitiske dokumentet og endringsforslagene til dette». Det er i og for seg en interessant påstand, all den tid det faktisk er jeg og resten av arbeidsutvalget som har skrevet endringsforslagene basert på de eksisterende tildelingskriteriene.

Det er gledelig at argument har skribenter fra fakulteter og læresteder utenfor Blindern-området. Det er også gledelig at argument gir en god dekning om nasjonal og internasjonal studiepolitikk. Men sakens kjerne er om argument skriver om det de skal skrive om.

Problemet er ikke hva argument faktisk skriver om, men det som det ikke skrives om

Redaktørene utelater beleilig nok noe vesentlig i sitatet. Hadde de lest hele punktet, hadde de sett at alle medier skal «levere en politisk uavhengig dekning fra nasjonal og internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, Studentsamskipnaden i Oslo og om studentkulturelle aktiviteter.» Problemet er ikke hva argument faktisk skriver om, men det som det ikke skrives om. Hvor er sakene om de ulike lærestedene – også utenfor Blindern? Hvor er sakene om SiO? Uten å skrive om dette er det høyst legitimt å si at argument er i grenseland.

Mediemangfold er et gode i seg selv, og Velferdstinget ønsker ikke å kneble noen. Imidlertid har vi tildelingskriterier som både jeg, resten av Velferdstinget og mediene må forholde oss til, uavhengig av hva argument måtte tro og mene.

Den enkleste måten å fjerne enhver tvil om at argument er et studentmedium som kvalifiserer til støtte fra Velferdstinget på, er å fylle alle tildelingskriteriene – også dem som ikke allerede er oppfylt. Så lenge ikke alle kriteriene fylles, forbeholder jeg meg retten til å si at; ja, argument befinner seg fortsatt i et grenseland.