Niqab – være eller ikke være?

«For det eneste begripelige argumentet for et forbud mot niqab, er at det av økonomiske hensyn er nødvendig å bruke lovverket til å fjerne alle synlige tegn på at nordmenn er ulike», skriver Frank Lande i nummer 7 av Universitas. Jeg stussa litt over denne påstanden, siden jeg på ingen måte assosierer bærere av niqab med nordmenn.

Det bør understrekes at niqab ikke er obligatorisk i islam. Det er heller individuelle tolkninger av de hellige skriftene som gjør at noen bærer niqab, andre ikke; noen bærer burka, andre ikke. Jeg synes at hver enkelt av oss, uansett bakgrunn, må tenke på hvordan vi oppfører oss i samfunnet. Vi bør alle være ansvarlige borgere.

Hvis man legger det til grunn, synes jeg det er korttenkt av enkelte å gå med niqab eller burka. For det første bør religiøse skrifter tolkes ut fra tida man lever i. Som kristen for eksempel kan man gjøre mye som kan sees på som kontroversielt dersom man er fundamentalist, dvs. tolker skriften bokstavelig og ikke tar hensyn til den konteksten vi lever i idag. Kvinner skal ifølge islam kle seg sømmelig. (Om dét er et kvinneundertrykkende syn eller ikke, skal jeg la ligge i denne omgang). For det andre bør man som etnisk minoritetsgruppe ta hensyn til majoritetsgruppens kultur og tradisjoner.

Det hører ikke med norsk kultur, eller vestlig kultur å kun se øynene til folk ute i gatene.

Hva fører det med seg annet enn mer skepsis og fordommer mot muslimer når enkelte kvinner velger å være så konservative at de går med niqab eller burka? Som Lars Gule, studieleder ved Høyskolen i Oslo presiserer: «En niqab ER og er ment å være en barriere». En fysisk og psykisk barriere mot resten av samfunnet. Og nei, det er ikke vi som ser niqab-bærerne som må forandre oss. Det hører ikke med norsk kultur, eller vestlig kultur å kun se øynene til folk ute i gatene. Eller jo, i en sammenheng som jeg kommer på: bankran.

Den strenge og konservative tolkningen av islam bør moderniseres. Vi må kunne snakke om «islam i norsk kontekst», istedenfor «Irans/Saudi-Arabias/Afghanistans tolkning av islam i Norge». Dette er en viktig debatt man ikke bør kvie seg for å ta. Det er et prinsipielt samfunnsspørsmål, ikke noe som kun gjelder studenter. I land som Nederland og England er debatten også i gang.