Dommedag fra Brøndbo

I en kommentar i forrige ukes Universitas, «Nå snakker vi butikk,» oppsummerer redaktør Michael Brøndbo status for universitetene, før han spår om fremtiden. Dessverre gjør han en kardinaltabbe i sine dommedagsprofetier.

Redaktør og spåmann Brøndbo innleder med to gode poeng.

1. Det blir flere universiteter i Norge, og dermed flere mennesker som forsker. I mitt perspektiv, og det synes som om Brøndbo er enig, er dette utvilsomt bra for kunnskapens egen del, og det er bra fordi det åpner muligheter. Over 50 prosent av dagens ungdomskull, det har aldri vært flere, har gleden av å ta høyere utdannelse.

2. Hvis man kombinerer dette med at det kuttes i offentlig finansiering, og at universitene reduseres til profittkåte bedrifter, ender det i kunnskapens fallitt. Godt poeng, men Brøndbos kardinaltabbe er at han tror at dette er i ferd med å skje.

Tvert imot har universitene og høyskolene de siste årene fått betydelig mer penger. 6-7 prosent årlig økning til sektoren under Kristin Clemet (H). Øystein Djupedal (SV) kuttet nylig i overføringene, til stor protest fra sektoren. Men kuttet truer knapt det faktum at universitene og høyskolene, selv om det er flere og flere av dem, aldri før har hatt så mye penger.

Kunnskap for kunnskapens skyld og høy kvalitet vil alltid være deres fremste konkurransefordeler

Videre spår Brøndbo at UiOs og Coca-Colas styringsform snart er samme ulla. Men Brøndbo: Ville du selv gått på et universitet eller en høyskole som var redusert til markedsføringsjippo og pengegallopp? Disse ville aldri tiltrekke seg dyktige og idealistiske studenter og forskere. Kunnskap for kunnskapens skyld og høy kvalitet vil alltid være deres fremste konkurransefordeler.

Dommedagen redaktør og spåmann Brøndbo varsler kan heldigvis avblåses. Universitas har for vane å skyte kanarifugl med maskingevær. Denne gang med uheldig utfall.