Misvisende om Argument

Arguments vedtekter er udemokratiske blant annet fordi de gir redaktøren uforholdsmessig mye makt i mange ulike roller

I Universitas fra den 4. oktober er jeg intervjuet angående tildelingen av 170 000 kroner i studentmediumstøtte til studenttidsskriftet Argument. Her ser det ut som jeg er ute etter å ta Arguments redaktør Kristian Meisingset, som er tidligere studentpolitiker fra Moderat gruppe. Det er imidlertid ikke en korrekt gjengiving av mine innspill i saken. Poenget mitt var det følgende: Arguments vedtekter er udemokratiske blant annet fordi de gir redaktøren uforholdsmessig mye makt i mange ulike roller. Dette ved at redaktøren sitter i en uvanlig trippelrolle som redaktør, styreleder og ansvarlig for å utnevne styreflertallet i styret. Dette er svært udemokratisk. At nåværende redaktør Meisingset i tillegg har en bakgrunn som heltids studentpolitiker er et mye mindre viktig poeng i denne sammenhengen, og er uansett i seg selv ingen grunn til kritikk av ham. Velferdstingets vedtak i denne saken er det imidlertid god grunn til å kritisere: Argument er et typisk fagtidsskrift og kan i henhold til Velferdstingets mediepolitiske retningslinjer ikke defineres som et støtteberettiget studentmedium.