«Flink pike«-syndromet

I Universitas 22.2. skriver man at jenter i snitt gjør det bedre på eksamen enn gutter, noe som også har vært dokumentert lenger ned i skolesystemet. Funnet gir opphav til spørsmålet «hvorfor gjør gutter det så dårlig?». Jenter defineres som normalen.

Ingen har kommet med en overbevisende begrunnelse for at gutter presterer dårlig

Ingen har kommet med en overbevisende begrunnelse for at gutter presterer dårlig. Kanskje guttene presterer omtrent som gutter alltid har gjort? Er det ikke snarere jentene som presterer bedre enn før? La oss forsøke å definere guttenes prestasjoner som det normale. Da blir spørsmålet: «Hvorfor presterer jentene så godt?».

Kvinner er tradisjonelt lært opp til at deres verdi avhenger av deres prestasjoner. I husmorperioden skulle de prestere i hus og hjem – særlig når det gjaldt sine barn. Rundt seg hadde de de relevante andre, nemlig sin mor, sine søstre og ikke minst alle nabokonene. Disse vurderte alt en kvinne foretok seg ut fra en moralkodeks, der en kvinne skulle yte og ofre for hus, barn og familie. Hvis prestasjonene ikke var gode nok, ble hun raskt fordømt av sine medsøstre.

Kjernen i dette mønsteret er mor-datter-relasjonen. Moren styrte sin datter gjennom moralkodeksen, ved å gi datteren dårlig samvittighet. Datteren får høre fra sin mor: «Har du ikke gjort det? Du BURDE jo...». Dette mønsteret pulveriserer datterens selvfølelse og hun føler seg utilstrekkelig. Kun ved å yte og prestere har hun et visst håp om å strekke til moralsk. Ellers er hun ingenting.

Kvinnens verdi og selvfølelse ble gradvis omdefinert fra prestasjoner i hus og hjem til prestasjoner knyttet til skole og karriere. (Denne endringen har kun funnet sted i middelklassen). Man ser nå de «flinke pikene» i utdanningssystemet og arbeidslivet. Det er disse som jobber til de blir syke av det. Det er disse som får psykiske problemer hvis de ikke får toppkarakter. Dette kalles «flink pike-syndromet». Bakenfor ligger pliktmoralen – «du BURDE jo». Inni dem runger en stemme som legger til «hvis ikke er du ingenting».

I søkerbunkene i arbeidslivet dukker det opp søknader fra flinke piker som har toppkarakterer, har reist verden rundt, snakker flere språk flytende, har arbeidet i frivillige organisasjoner, har masse arbeidserfaring – og er 28 år. Så hvorfor presterer guttene dårlig? Fordi de mangler flink pike-syndrom.