Frihets­fi­lo­sofen Nozick er død

Forrige onsdag døde Robert Nozick av kreft, kun 63 år gammel. Nozicks navn og skrifter vil imidlertid lyse i lang tid fremover.

I 1969 ble Nozick professor i filosofi ved Harvard, kun 30 år gammel, tidenes yngste. Fem år senere opprørte han store deler av de akademiske miljøer gjennom å utgi boken Anarchy, State, and Utopia. Den tidligere sosialisten leverte et rettighetsbasert forsvar for et libertariansk samfunn. Det gjorde det ikke noe bedre at Nozick

libertarianisme var av den ekstreme saken, sammenlignet med ham fremstod Milton Friedman og Friedrich Hayek som moderate sentrumstenkere. Boken fremstilles vanligvis som et tilsvar til John Rawls bok A Theory of Justice som ble utgitt i 1971. Den delen av kritikken som er mest kjent blant vanlige studenter er Nozicks alternative rettferdighetsteori. Den skiller seg fra andre teorier som ofte baserer seg på at en fast fordeling er rettferdig. Nozick derimot argumenterte for at en fordeling basert på tilegnelse. Om en fordeling var rettferdig, avhang ikke av hvor mye den enkelte hadde, men om fordelingen hadde oppstått på en rettferdig måte.

Å kun fremstille boken som en Rawls-kritikk er imidlertid en sterk forenkling. Hele den første delen av boken, den vanskeligste ifølge Nozick selv, ble viet til argumenter mot

individualistisk anarkisme. Dette er et typisk trekk for Nozicks kritiske sans. Mens de

fleste andre tenkere bare blindt tar statens eksistens for gitt, fant Nozick det nødvendig

å skrive en140 siders begrunnelse for hvorfor den kan være rettferdig. Nozicks skrivemåte var unik. Den inneholdt en salg blanding av formell filosofisk argumentasjon og kreative, originale eksempler. Han gjorde filosofi tilgjengelig. Han unnlot heller ikke å presentere sine tvil og gode motargumenter mot sitt syn. Målet var ikke å ha rett, men å utforske og lære.

Dette gjør det spennende å lese Nozick. Man er med på en spennende reise der man tar for seg av de intellektuelle utfordringer som dukker opp, uten noe fast mål eller fasit. Hele Nozicks forfatterskap er preget av åpenhet og nysgjerrighet. Han fordypet seg i et emne, utforsket det, presenterte gode argumenter, deretter gikk han videre til nye emner. Han var ikke opptatt av å følge opp debattene rundt sine bøker. Debatten rundt Anarchy, State, and Utopia foregikk uten Nozicks deltakelse. Etter 1974 skrev han nesten ingenting innenfor politisk teori, kanskje maks 10-20 sider tilsammen. Det kan også nevnes at han med ett unntak aldri gav samme forelesningsrekke mer enn en gang.

Med Nozick har den akademiske verden mistet en av sine mest spennende og originale tenkere. Hans stimulerende bidrag vil bli savnet.

Bent Johan Mosfjell

Leder i FRIstud