Gründer: Maths Mathisen er en av grunnleggerne av appen «hold», der brukerne får belønning for å legge fra seg mobilen.
Gründer: Maths Mathisen er en av grunnleggerne av appen «hold», der brukerne får belønning for å legge fra seg mobilen.

Studenter samlet inn 23.700 blyanter til fattige barn

Appen Hold gir poeng til studenter som legger bort mobilen. Nå har den bidratt med over 200.000 kroner til årets TV-aksjon.

Appen ble utviklet da tre studenter ved Copenhagen Business School slet med å holde konsentrasjonen oppe. Når skolehverdagen ble fylt med sosiale medier, ønsket studentene å gjøre noe for å få konsentrasjonen tilbake. Nå har appen over 120.000 brukere i Skandinavia, og rundt 85.000 brukere i Norge.

Hvor konsentrerer du deg best? Rømte til ødemarken for å studere

Mobilfri tid

Studenter som bruker appen får poeng dersom de legger mobilen fra seg. Disse poengene kan senere brukes til små premier. I år gikk årets TV-aksjon til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, og i fem dager kunne studentene bidra til aksjonen i bytte mot tiden sin.

–⁠ TV-aksjonen i år hjelper barn til utdanning, noe vi tenkte var en god match, forteller daglig leder i Hold, Maths Mathisen.

Med på laget har selskapet hatt Microsoft og Tine. De har gitt 100.000 kroner hver til prosjektet som Hold har brukt til å kjøpe produkter fra TV-aksjonen – som brukerne igjen kunne velge som premier. Hele 202.445 kroner har Holds brukere samlet inn når de har brukt appen. Nå vil selskapet gi pengene til UNICEF.

–⁠ En time uten mobil ble for eksempel en skolebok, og 20 minutter ble tre blyanter. Ved å investere tiden sin og samtidig forbedre konsentrasjonen har studentene bidratt til at et barn i Syria får gå på skole.

Lest denne? Utdanningsdebatten lammes av feig klasseblindhet

Positive tilbakemeldinger

Årets TV-aksjon ble en positiv opplevelse for selskapet, som nå ønsker å fortsette med slike prosjekter. Likevel er de avhengige av samarbeidspartnere for å kunne bidra med en så stor sum. Tilbakemeldingene for prosjektet har vært gode, men Mathisen har også merket et forbedringspotensiale dersom dette blir et årlig prosjekt.

–⁠ Noen var litt sure fordi vi ikke holdt på lenger, eller fordi de ville bidra mer eller skulle ønske de fikk vite om prosjektet tidligere. Det virker som at studentene er villige til å gi og at de ønsker å bidra, forklarer Mathisen.

Nå vil Mathisen starte tidligere og bli en fast del av TV-aksjonen.

Hvem betaler dine regninger? Pappa betaler

Vinn-vinn-situasjon

Av de norske studentene som bruker appen, bidro over 14.800 studenter til TV-aksjonen. Mathisen beskriver prosjektet som en vinn-vinn-situasjon for studentene.

–⁠ Det er litt rart at man skal legge fra seg telefonen og få noe for det, men her gjør det at du presterer bedre på skolen samtidig som du hjelper noen andre.

Per i dag er Hold er en app for studenter i høyere utdanning, men på sikt ønsker Mathisen at også studenter på videregående skal kunne bruke appen.

–⁠ Det er vel så viktig for dem. De sjekker mobilen dobbelt så ofte som jeg gjør.

Hold: Her er teamet bak appen «Hold».
Hold: Her er teamet bak appen «Hold».