Reagerer på nynorskfjerning: Medisinstudent Marit Grimsrud (til høyre) på forelesning i allmenn medisin sammen med medstudentene Victoria Lykke Syse og Stian Angelsen. Grimsrud reagerer på at Det medisinske fakultet har fått fritak fra kravet om at eksamener skal gis på begge målformer.
Reagerer på nynorskfjerning: Medisinstudent Marit Grimsrud (til høyre) på forelesning i allmenn medisin sammen med medstudentene Victoria Lykke Syse og Stian Angelsen. Grimsrud reagerer på at Det medisinske fakultet har fått fritak fra kravet om at eksamener skal gis på begge målformer.

Dropper nynorsk på digital eksamen

Profesjonelt oversatte eksamensoppgaver på nynorsk, inneholdt i fjor betydelige feil.

I forrige uke skrev Universitas om språklige feil ved Universitetet i Oslos (UiO) nynorske eksamensoppgaver. Dette omfatter også Det medisinske fakultet (MED), selv om det her ble benyttet en profesjonell oversettelsestjeneste til de aktuelle oppgavene.

–⁠ Det som her er interessant å merke seg, er at fakultetet kommer dårlig ut i oversikten over grammatiske feil og avvik. Det tyder på at oversettelsesbyrået som ble benyttet ikke gjør en god jobb, til tross for at Det medisinske fakultet bruker penger på tjenestene deres, forteller Jorunn Thingnes.

Masterstudenten ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier avdekket feilene i arbeidet med sin masteroppgave.

Les også: –⁠ En skam og en skandale

Thingnes’ undersøkelser viser også at MED hadde et brudd med det nynorske stilideal i 75 prosent av oppgavene.

–⁠ Brudd med stilideal er ikke direkte feil, men hvis du ikke kan språket ordentlig slår det ut her. Et såpass høyt tall som 75 prosent kan tyde på at det er snakk om et direkteoversettelsesprogram, eller at personene som oversetter ikke kjenner det nynorske stilidealet, forklarer masterstudenten.

Ikke maskinoversatt

Amesto Translations er byrået som har oversatt de aktuelle eksamensoppgavene fra bokmål til nynorsk. Ettersom byrået ikke har mottatt noen tilbakemelding fra UiO om feil i eksamensoppgaver, vil de ikke kommentere denne saken spesielt, men uttaler seg på generelt grunnlag.

–⁠ Det er ikke brukt maskinoversettelse i oppdraget for UiO. Det er alltid oversettere med lang bakgrunn eller utdannelse innen oversetting som utfører oppgavene, sier Cecilie Fensholt, kommunikasjonssjef i Amesto.

Fakultetet burde være flau over den språklige standarden»

Marit Grimsrud, student ved Det medisinske fakultet ved UiO

Fensholt sier Amesto har strenge rutiner for kvalitetskontroll.

–⁠ Oversetterne har ansvar for å kvalitetssikre teksten sin før de sender til oss, og så sjekkes teksten hos oss før den blir sendt til kunden. Hva som skjer med teksten etter det har ikke vi kontroll over, forteller Fensholt.

Fjernet nynorsk alternativ

Siden forrige vår har fakultetet fått innvilget et fritak fra Forskrift om målform i eksamensoppgaver, som sier at alle studenter har krav på å få eksamensoppgaver på den målformen de ønsker.

–⁠ Det vil si at de nå ikke tilbyr studentene digital eksamen på egen målform, forklarer masterstudent Jorunn Thingnes

Medisinstudent Marit Grimsrud reagerer på dette. Hun benytter selv nynorsk som hovedmål, og mener det må bli slutt på det hun kaller for «snikbokmålifisering» av medisinstudiet ved UiO.

–⁠ Det er selvsagt flaut med språklige feil, men det viktigste for oss nynorskbrukere er at vi får bruke og lese språket vårt, også på eksamen. Jeg vil heller ha nynorske oppgaver som inneholder feil, enn ingen nynorske oppgaver i det hele tatt, sier Grimsrud.

Dette til tross for at medisinstudenten selv har dårlige erfaringer med dårlige nynorske eksamensoppgaver.

–⁠ Første semester fikk jeg utdelt en nynorsk eksamensoppgave hvor det var glemt å revidere svaralternativene på en avkrysningsoppgave, slik at den var umulig å løse. Etter dette ber jeg alltid om å få utdelt eksamensoppgaven på både nynorsk og bokmål, i tilfelle det samme skjer igjen, forteller Grimsrud.

Hun mener at hovedproblemet ikke er standarden på nynorsken som har blitt benyttet, men den språklige standarden generelt på fakultetets oppgaver.

–⁠ Jeg har opplevd språklige feil i de nynorske eksamensoppgavene, men jeg syns det er minst like mange språklige feil i oppgavene på bokmål. Fakultetet burde være flau over den språklige standarden, avslutter medisinstudenten.

Strenge rutiner

Liv Bjøntegaard Finess, seksjonssjef ved MEDs studieseksjon, forteller at de ikke vil gi digitale eksamener på nynorsk dette semesteret, fordi systemet de bruker ikke er godt nok til å håndtere to ulike målformer på én enkelt eksamen.

Fakultetet har ikke mottatt noen klager på den språklige kvaliteten på de nynorske eksamensoppgavene. De har derfor heller ikke gitt noen negativ tilbakemelding til Amesto.

–⁠ Vi har strenge rutiner for å sikre kvaliteten på spørsmålene, det gjelder spesielt den faglige kvaliteten. Vi vil selvsagt gi tilbakemelding dersom vi finner alvorlige feil i nynorskversjonen, og som vil kunne påvirke det faglige innholdet, sier hun.