Håpefull: Luca Dalen Espseth håper den nye rapporten vil gjøre det enklere for transpersoner å bytte juridisk kjønn
Håpefull: Luca Dalen Espseth håper den nye rapporten vil gjøre det enklere for transpersoner å bytte juridisk kjønn

–⁠ Jeg vil ha eggstokker og være mann

Luca Dalen Espseth har vagina og er mann. Han håper en ny rapport vil gjøre det mulig å endre juridisk kjønn, uten tvangssterilisering.

Amnesty International fordømmer det norske kravet om sterilisering for å endre juridisk kjønn. I oktober 2014 tok regjeringen grep, og satte sammen en ekspertgruppe som skulle utrede hvordan praksisen kan endres så fort som mulig. 10. april la helseminister Bent Høie fram rapporten «Rett til rett kjønn – helse til alle kjønn».

Dersom rapporten blir til lov, vil personer som ønsker å skifte juridisk kjønn kunne gjøre det uten å måtte sterilisere seg.

Les også: Transmiljøet søker synlighet

Fornøyd: Jusprofessor Mads Andenæs er glad for at transpersoners rettigheter endelig blir tatt på alvor
Fornøyd: Jusprofessor Mads Andenæs er glad for at transpersoners rettigheter endelig blir tatt på alvor

–⁠ Forslaget flertallet skisserer for å endre juridisk kjønn er veldig bra, sier Luca Dalen Espseth, som selv er transperson og har vært en del av ekspertgruppa. Nå arbeider han med masteroppgaven i tverrfaglige kjønnsstudier.

–⁠ Hvis loven blir seende ut slik vi har skissert den, tror jeg det blir verdens beste lov for transpersoner.

Menneskerettighetsbrudd

Professor Mads Andenæs i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo har sammen med Eirik Bjørge skrevet boka Menneskerettene og oss, der han kritiserer myndighetene for ikke å anvende menneskerettighetene slik individet har krav på. Han er særlig opptatt av hvordan transpersoner diskrimineres, og er glad for at dette endelig settes på politikernes dagsorden.

–⁠ Slik jeg ser det har ekspertgruppa bak rapporten kommet fram til gode løsninger for transpersoner som vil endre juridisk kjønn i samsvar med egen kjønnsidentitet og eget kjønnsuttrykk, sier professoren.

Tvangssterilisering

Rapporten slår fast at praksisen om å måtte sterilisere seg for å endre juridisk kjønn, strider mot menneskerettighetene.

–⁠ Norsk praksis har vært inngripende og er vanskelig å forsvare. Individet er nedprioritert. Det er dessverre ikke uvanlig på menneskerettsområdet. Nå har denne ekspertgruppa klargjort at dagens praksis er i strid med sentrale menneskerettigheter. Det er bra, sier Andenæs.

Espseth påpeker at samfunnsutviklingen ikke skjer av seg selv.

–⁠ Det er ikke sånn at man kan forvente at noe sånt ikke skjer i 2015. Vi er en liten gruppe som har blitt stigmatisert av storsamfunnet, og som ikke tør å snakke høyt om det, sier han.

Han forstår likevel at det for mange transpersoner er vanskelig å ta denne kampen.

Jeg vil ha eggstokker og være mann

Luca Dalen Espseth, representant fra ekspertgruppa som har utarbeidet rapporten

–⁠ Jeg vil ha eggstokker og være mann. Mange reagerer med å si at jeg ikke kan få i både pose og sekk. Når man møtes med slike reaksjoner, er det ikke rart at mange transpersoner lar være å snakke høyt om det. Man kan ikke kreve at folk skal gjøre livet til et politisk prosjekt, sier Espseth.

Sykeliggjøring

I dag må man tildeles diagnosen f64.0 – transseksualisme, for å bli tilbudt behandling for å endre kjønn. Espseth er kritisk til at transpersoner må diagnostiseres for å få tilbud om hjelp, og mener det er viktig at de ikke blir stemplet som syke.

–⁠ En diagnose er den mest synlige markøren på hva som anses som normalt og friskt. Transseksualisme er klassifisert som en mental lidelse. Det gir et inntrykk av at det er identiteten vår som er problemet, sier han.

Flertallet av ekspertutvalget bak rapporten, vil at det skal være opp til transpersonene å avgjøre om de ønsker behandling. Et mindretall går derimot inn for en forsinkelsesmekanisme, som skal sørge for at de som ønsker å skifte kjønn er helt sikre. Noe overraskende består dette mindretallet av Harry Benjamins ressurssenter (Hbrs), som er en organisasjon for transpersoner.

–⁠ Det er veldig interessant at de ønsker dårligere rettigheter for sin egen gruppe enn for andre borgere. Jeg mener at forsinkelsesmekanismer sender et signal om at vi ikke er likeverdige, sier Espseth.

Skal bli enklere

Tone Maria Hansen, daglig leder i Hbrs, understreker at deres forslag også innebærer at det skal bli mye enklere å skifte juridisk kjønn. Når det kommer til dem som ønsker hormonbehandling eller kirurgi, tror hun det er hensiktsmessig med en refleksjonsperiode.

–⁠ Selv om mange har tenkt på dette i flere år, vil det også være en del som ikke har gjort det. Begrenser vi oss til de som søker seg til Rikshospitalet, vet vi at en del trekker seg fra utredning. Vi mener det kan være fornuftig med en refleksjonstid, sier Hansen.

En tredje kjønnskategori

Flere i transmiljøet har etterlyst innføring av en tredje kjønnskategori. Fremskrittspartiets ungdom (Fpu) står i bresjen for en slik ordning.

–⁠ Det er viktig å innføre en tredje kjønnskategori fordi enkelte mennesker verken føler seg som kvinne eller mann. Systemet må tilpasses enkeltindividet, og ikke omvendt, sier Bjørn-Kristian Svendsrud, fra Fpu.

Espseth tror at en tredje kjønnskategori vil gi anerkjennelse til dem som ikke kjenner seg igjen i det binære kjønnsuttrykket, og ønsker forslaget velkommen. Han håper diskusjonen vil fortsette, og at den vil engasjere hele bredden av det norske politiske landskapet.