Ubevegelig norges­re­kord

Torsdag 12. mars var det duket for historiens andre norgesmesterskap i stillstand.

Universitas’ utsendte havnet på syvendeplass.

På gulvet i bevegelseslaben hos Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo (UiO) ligger det hauger med informasjonsskriv, spørreskjemaer, samt en bevegelsessensor. Hver time plasserer nye grupper av deltakere sensoren på hodet og står stille i seks minutter – i håp om å slå norgesrekorden fra 2012.

I dette norgesmesterskapet er det kun én ting som gjelder; å stå helt stille.

NM i stillstand from Universitas_no on Vimeo.

Musikk påvirker bevegelse

–⁠ Dette er en blodseriøs konkurranse hvor vinneren belønnes med et gavekort på 500 kroner, samt heder og ære, roper instituttleder Alexander Refsum Jensenius. Det er Four Ms-gruppen ved instituttet som gjennomfører prosjektet for å forske på mikrobevegelser.

Hans kollega, førsteamanuensis i musikkteknologi Kristian Nymoen, forteller at prosjektets hovedinteresse er å se på hvordan musikk påvirker evnen til å stå stille.

–⁠ Gjennom å spille av ulike musikksjangre, undersøker vi om sjanger har noe å si for hvor mye man beveger seg, forklarer han.

Bevegelsene hos deltakerne måles ved hjelp av ni kameraer som beregner posisjoner ved hjelp av infrarødt lys. Bevegelsene måles i millimeter per sekund.

–⁠ Under forsøket bruker vi salsa-, elektronika- og meditasjonsmusikk. Spesielt interessant er det å se om meditasjonsmusikken bidrar til stilleståing, forklarer Nymoen.

Ingen ny norgesmester

Flere av deltakerne forteller at de kjente det rykke i dansefoten da de hørte salsamusikken. Etter at første pulje med deltakere har forlatt bevegelseslaben, er det Universitas’ utsendte journalist sin tur til å delta.

Informasjonsskrivet blir lest, og bevegelsessensoren plasseres på hodet. Så starter forsøket. Det er helt stille, og etter om lag et minutt brytes stillheten med meditasjonsmusikk, etterfulgt av salsa og til sist elektronika. Knærne låser seg, pulsen synker. Det blir seks, lange minutter preget av sterkt konkurranseinstinkt og fravær av frivillig bevegelse. Dette gjenspeiles i de alvorlige ansiktsuttrykkene til samtlige deltakere i bevegelseslaben.

I løpet av de fem timene norgesmesterskapet varte, deltok 110 personer. Vinneren havnet på 4,28 mm/s, noe som ikke slår rekorden fra 2012 med 3,9 mm/s. Universitas’ utsendte reporter endte opp på en syvendeplass med 5,09 mm/s.