Kritisk til selvhjelp: Ole Jacob Madsen har skrevet en kritisk analyse av selvhjelpslitteraturen. Likevel vil han ha mer undervisning om temaet på psykologistudiet.
Kritisk til selvhjelp: Ole Jacob Madsen har skrevet en kritisk analyse av selvhjelpslitteraturen. Likevel vil han ha mer undervisning om temaet på psykologistudiet.

Etterlyser mer kritisk psykologi

Den bokaktuelle psykologen Ole Jacob Madsen mener psykologistudentene lærer for lite om selvhjelpslitteratur.

–⁠ Selvhjelpslitteraturen får for lite oppmerksomhet i psykologiutdanningen. Det er viktig for psykologer å vite hva dette handler om, sier Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis i kultur- og samfunnspsykologi på Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO).

Han forsker på kritisk psykologi og ga nylig ut boken «Det er innover vi må gå» – En kulturpsykologisk studie av selvhjelp. I boken redegjøres det for den massive økningen av selvhjelpslitteratur innen mindfulness, selvledelse, selvfølelse og selvkontroll i Norge de siste tiårene.

–⁠ Mange av pasientene har vært borti selvhjelp, og da er det verdifullt om klinikerne har kunnskap om det. Dessuten er det nyttig å lære hva som virker og ikke virker, og bivirkningene av selvhjelp både for individet og samfunnet, sier Madsen.

Psykologen mener selvhjelps-boomen kan skyldes det økte kravet om personlig utvikling og fraværet av ytre krav til hva som er riktig å gjøre.

Selvhjelp og samfunnet

Selv om Madsen selv er kritisk til mye av selvhjelpslitteraturen, synes han psykologistudenter burde lære om den.

–⁠ Idéene i selvhjelpslitteraturen er ikke uskyldige. De er med på å forme samtiden og fortjener derfor oppmerksomhet. Dessuten er det der psykologi møter samfunnet.

Madsen skriver også om den stadig større rollen selvhjelp får i profesjonell behandling. 13,5 millioner av statsbudsjettet i 2012 gikk til Selvhjelp Norge – Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Likevel er undervisning i selvhjelp nesten fraværende i psykologiutdanningen.

Polariserte meninger

–⁠ På den ene siden er det en akademisk arroganse, der man tenker at selvhjelpslitteraturen forsøpler den egentlige psykologiens omdømme. På den andre siden er det psykologer som skriver egne selvhjelpsbøker. Jeg er en forkjemper for et tredje perspektiv. Dette går ut på å ta selvhjelpslitteraturen på alvor og kritisk analysere den, sier Madsen.

Han mener det kan være nyttig for psykologer å hjelpe pasientene å skille bøkene som har fått vitenskapelig støtte, fra de som ikke har det.

–⁠ Men selv de som har vitenskapelig evidens, kan gi ideologiske bivirkninger. Dette er det også viktig at psykologistudentene lærer.

En av bivirkningene Madsen nevner, kommer av det økte fokuset på ansvar for egen lykke. Det kan lede til skyld- og skamfølelse for den som ikke når opp til idealet.

–⁠ Dessuten kan det økte fokuset på indre kontroll gjøre at man ikke gjør noe for å endre ytre omstendigheter. For eksempel i jobbsammenheng kan det innebære at man lettere aksepterer dårlige arbeidsbetingelser, i stedet for å gjøre noe for å endre dem, sier Madsen.

Savner selvgransking

Men ifølge psykologen kommer det økte fokuset på indre kontroll ikke kun fra selvhjelpslitteraturen. I psykologien generelt er det mye fokus på endring av indre faktorer. Derfor er Madsen opptatt av at psykologifaget må være mer selvgranskende.

–⁠ Jeg syns litt av den kritiske bevisstheten til psykologien dessverre har forsvunnet. Denne handler blant annet om hvordan psykologisk kunnskap påvirker hva slags forestillinger vi har om hva et menneske er, forteller han.

Madsen er en av sju forskere innen kritisk psykologi på Psykologisk institutt. Hvis han kunne bestemme, ville kritisk psykologi vært en mer integrert del av studiet.

«Psykologi har blitt en slags religionserstatning, som skal gi en forklaring på alt»

Ole Jacob Madsen, førsteamanuensis på Psykologisk institutt ved UiO

–⁠ Psykologi har blitt en slags religionserstatning, som skal gi en forklaring på alt. Dette kan være problematisk. Det er viktig å alltid reflektere og stille kritiske spørsmål i psykologien.

Nok kritisk psykologi

Espen Røysamb, programleder for profesjonstudiet i psykologi på UiO, er ikke helt enig med Madsen i at det er for lite kritisk psykologi på studiet.

–⁠ Kritisk psykologi er en viktig del av psykologien, men jeg opplever at det er til stede på Psykologisk institutt, både blant de vitenskapelig ansatte og studentene.

Røysamb er imidlertid enig i at det kunne vært nyttig for psykologistudenter å lære mer om selvhjelp.

–⁠ Det er et stort selvhjelpsfokus i samfunnet. Det vil derfor være nyttig for psykologistudenter å få innblikk i hva som finnes, og hva som faktisk virker og ikke virker, sier han.kulturredaksjonen@universitas.no