MASTEROPPGAVER FREM I LYSET: – Vi lager en link mellom kvalitettssikret kunnskap og den offentlige samtalen, sier redaktører for Masterbloggen, Stine Bjerkestrand (t.v.) og Anne Aaby.
MASTEROPPGAVER FREM I LYSET: – Vi lager en link mellom kvalitettssikret kunnskap og den offentlige samtalen, sier redaktører for Masterbloggen, Stine Bjerkestrand (t.v.) og Anne Aaby.

Aktua­li­serer akademia

–⁠ Masteroppgaver bør ta mer plass i offentligheten, mener Anne Aaby, redaktør for den nystartede Masterbloggen.

Masterstudenter fra alle landets universiteter får presentere sine oppgaver i bloggen, som i første omgang er forbeholdt avhandlinger innen humaniora og samfunnsvitenskap.

–⁠ Bloggformatet er en ny måte å henvende seg til både allmennheten og media samtidig. Vi har startet en tverrfaglig blogg med formål om å minske gapet mellom akademia, media og folket, sier Anne Aaby, ansvarlig redaktør for Masterbloggen som ble lansert mandag denne uken.

Nytt uttrykk på ny arena

Bak Masterbloggen står den nystartede og frittstående Forening for Masterformidling (MaFo), som jobber på uavhengig idealistisk grunnlag for å føre akademia og kunnskap fra masteroppgaver nærmere samfunnet og offentlig meningsutveksling. Den ferske redaktøren mener blogging representerer en helt ny måte å presentere masteroppgaver på.

–⁠ Vi lager et nytt uttrykk. Selve arenaen vi skaper er annerledes enn dagspressens, både i form og innhold. I Masterbloggen presenterer ferdig uteksaminerte masterstudenter sine oppgaver i innlegg de selv velger formen på. Bloggformen gir mulighet for å uttrykke seg med nye metoder, og bidragsyterne utfordres til å benytte seg av flere måter enn tradisjonell tekst, som for eksempel videointervjuer og podcasts. Tekstlig kan man også uttrykke seg på en helt annen måte enn i en blogg, sier Aaby som selv har en master i samfunnsgeografi fra Universitetet i Oslo.

Vil sette dagsordenen

Aaby har med seg ni andre kvinner med varierte fagbakgrunner innen humaniora og samfunnsvitenskap i redaksjonen. Disse skal i tillegg til henne selv fungere som fagredaktører innen sine spesialfelt. Aaby håper at de i samarbeid med bidragsyterne kan bidra til å sette resultatene som kommer frem i masteroppgavene på dagsorden.

–⁠ Masteroppgaver produseres i stort volum, men forbigås ofte i samfunnsdebatten. Det kan kanskje fordi den akademiske formen er vanskelig å oversette eller aktualisere innenfor dagspressens språk. Eller kanskje man ikke anerkjenner masteroppgaven som den ekte forskningen den faktisk er, og derfor ikke tar kunnskapen som kommer frem på alvor.

Snøballeffekt

De første ukene har Masterbloggen sikret seg innlegg via databaser og bekjente, men Aaby og de andre jentene håper at folk vil ta kontakt med dem for å få sine oppgaver publisert etter hvert som bloggen blir mer kjent. I oppstarten publiseres tre innlegg i uka, men målet er å i fremtiden publisere et nytt innlegg hver dag. Ved å gi skribentene på Masterbloggen løsere tøyler i forhold til form og plass, håper MaFo å gjøre innholdet mer interessant.

–⁠ Ny nettforskning viser dessuten at folk nå leser lengre tekster på nett enn tidligere, tilføyer Aaby.

Line Krauss, masterstudent i litteraturformidling ved Universitetet i Oslo, er positiv til forsøket med å formidle masteroppgaver gjennom en blogg.

–⁠ Dette høres ut som et kjempebra tiltak. Nå blir det spennende å se om en blogg om masteroppgaver blir besøkt av andre enn studenter.