MANNSBASTION? For første gang på fem år kan en kvinne innta toppvervet på Chateau Neuf.
MANNSBASTION? For første gang på fem år kan en kvinne innta toppvervet på Chateau Neuf.

Vår første Forkvinde på fem år

Kristin Wolmer vil gjøre Oslo til en tydelig studenthovedstad hvis hun velges til neste leder av Norges største studentersamfunn.

KOMMENDE FORKVINDE: Med største sannsynlighet er det Kristin Wolmer som blir den nye lederen av Det Norske Studentersamfund.
KOMMENDE FORKVINDE: Med største sannsynlighet er det Kristin Wolmer som blir den nye lederen av Det Norske Studentersamfund.

–⁠ Det er viktig å få balanse i hovedstyret til Det Norske Studentersamfund (DNS), men jeg synes likevel man bør velges ut fra at man er kandidaten de ønsker, og ikke bare fordi man er kvinne. Imidlertid er det klart det er stas med en kvinnelig leder. Det har jo ikke vært det på fem år, sier Kristin Wolmer.

Når DNS 21. november holder generalforsamling, er Wolmer innstilt som eneste kandidat til vervet som Formand på huset. Tidligere har hun vært leder og økonomiansvarlig i Teater Neuf, samt koordinator i hovedstyret til DNS.

Wolmer ønsker at huset fortsetter å tilby et mangfoldig spekter av arrangementer.

–⁠ I tillegg vil jeg arbeide for at DNS går i tettere dialog med Universitetet i Oslo (UiO) og kommunen, og at de ulike foreningene på huset knyttes tettere sammen, så vi blir en samlet enhet. Jeg vil gjøre Oslo til en tydelig studenthovedstad, og gjøre DNS tydeligere for byens studenter, sier hun.

Om hun tiltales som det tradisjonelle Formand, eller Forkvinde, er ikke så viktig for henne.

–⁠ Slik jeg ser det, er det bare en tittel som refererer til at man er leder, og jeg kommer ikke til å bruke nevneverdige krefter på å få endret dette, sier hun.

Rimelige kvalitetstilbud

–⁠ Hvordan skal Chateau Neuf bli studentenes hus i Oslo, hvor det finnes så mange andre kulturelle tilbud?

–⁠ Vi må levere kvalitetstilbud til rimelige priser. Selvfølgelig er det vanskelig å konkurrere med andre kulturtilbud i Oslo, men jeg tror at vi klarer å rette oss mer mot studentene, som vi er til for. Blant annet arrangerer vi konserter med artister som ofte ikke fanges opp av andre konsertscener, til studentvennlige priser. Og vi har et variert program med for eksempel debatter og opera- og teaterforestillinger.

Hun ønsker også å nå ut til andre studentgrupper enn DNS gjør i dag.

–⁠ Vi må bli flinkere til å profilere oss også utenfor Frederikkeplassen, så vi kan synliggjøre oss for flere studentgrupper, blant annet de som går på Høgskolen i Oslo. Slik kan vi bli et enda tydeligere samlingssted for Oslo-studentene. I dag er det hovedsakelig UiO-studenter vi henvender oss til, sier Wolmer.

Fortsatt stø kurs

Selv er hun ferdigstudert, har en bachelorgrad i kultur- og idéstudier med fordypning i teatervitenskap fra UiO, og et årsstudium i kulturprosjektledelse fra Høgskolen i Lillehammer.

Ifølge Wolmer skiller ikke hennes visjoner for DNS seg så mye fra nåværende Formand Thomas Axelsens agenda.

–⁠ Vi har temmelig like synspunkter på driften av DNS. Han har også vært veldig opptatt av å føre en god dialog utad. Jeg vil imidlertid jobbe enda mer for at den interne dialogen skal bli bedre og mindre byråkratisk, sier hun.

Wolmer ønsker blant annet å gjøre veien kortere fra medlemmene i DNS til hovedstyret.

–⁠ Det oppfattes som litt vanskelig for medlemmer å henvende seg til styret og få frem meningene sine. Dette må løses ved å finne de rette kanalene for å få informasjonsflyten til å bli bedre innad i organisasjonen. Medlemsmøtene er et viktig forum, sier hun.