FERDIG: Filip Nicolaisen, pressekontakt og sponsoransvarlig for Astrofestivalen, forteller at det har blitt vanskeligere og vanskeligere å skaffe finansiering, og nå har Oslo kommune sluttet å støtte festivalen.
FERDIG: Filip Nicolaisen, pressekontakt og sponsoransvarlig for Astrofestivalen, forteller at det har blitt vanskeligere og vanskeligere å skaffe finansiering, og nå har Oslo kommune sluttet å støtte festivalen.

Astrofes­ti­valen legges ned

Oslo kommune har bestemt seg for å kutte støtten til Astrofestivalen. Nå har ledelsen valgt å legge ned hele arrangementet. –⁠ På tide å sette strek, sier prosjektleder og initiativtager Michael Baziljevich.

–⁠ Det er ikke slik at festivalen står og faller på kommunen, men det er ekstra bittert at vi ikke får denne støtten. Når kommunen har støttet oss de siste fem årene og plutselig slutter å gi, da mister vi litt av gløden man må ha for å fortsette, sier Filip Nicolaisen, pressekontakt og sponsoransvarlig for Astrofestivalen.

I ti år har Astrofestivalen vært et møtested for store og små med fascinasjon for det uendelige rommet. De samme ti årene har vært en kamp om økonomiske midler. Nå er festivalledelsen utmattet – ett år før det store astronomiåret 2009.

Nicolaisen vedgår at driften av festivalen har vært ekstra tung de siste årene.

–⁠ Det er både gøy og tungt å drive festival. De siste årene har det vært spesielt vanskelig å skaffe finansiering. Vi har jagd etter sponsormidler så lenge festivalen har eksistert, sier han.

Nicolaisen stiller seg også undrende til vedtaket som er gjort av Kulturetaten.

Med et samlet budsjett for Astrofestivalen på over 1 000 000 kroner, har kommunen bidratt med mellom 50 000 og 60 000 kroner. Universitetet i Oslo (UiO) ga i år et bidrag på 400 000 kroner – en ekstrabevilgning på 60 000 som følge av kommunens kutt – mens resten av budsjettet har kommet gjennom sponsormidler fra næringsliv, stiftelser og interesseorganisasjoner.

Satser ikke på realfag

For ett år siden gikk daværende byråd for kultur og utdanning, Anette Wiig Bryn (Frp), på talerstolen og fremmet budskapet om at Astrofestivalen er av stor betydning for Oslos kulturliv. Men i mellomtiden har hun gått fra jobben, og kulturen har blitt omdefinert.

Da Astrofestivalen selv tok kontakt med Kulturetaten for å høre bakgrunnen for vedtaket om kutt i støtten, fikk de beskjed om at vedtaket var bygget på skjønnsmessige vurderinger.

Torger Ødegaard (H), byråd for kultur og utdanning, vedgår at han ikke har stor kjennskap til festivalen i seg selv, men at det er en faglig vurdering fra kulturetaten som ligger bak vedtaket.

–⁠ Hvilke vurderinger er det vi snakker om her?

–⁠ Jeg kan ikke si så mye mer enn at det er disse faglige vurderingene som ligger bak. Det kommer enormt mange søknader inn til Kulturetaten som vi ikke kan gi støtte til. Vi har et begrenset budsjett der vi må gjøre prioriteringer. Vi har i tillegg enda mindre å fordele i 2009 enn hva som var tilfelle i år, sier Ødegaard.

–⁠ Er ikke realfag fullverdig kultur etter deres definisjon?

–⁠ Det har jeg ikke sagt. Men vi har begrensede ressurser, og i vår kultursatsning har vi hovedsakelig valgt å fokusere på Oslo som musikkby, samt å styrke Munch-museet, sier Ødegaard.

Gløden til en initiativtaker

I 1999 startet Michael Baziljevich opp det som senere skulle bli hetende Astrofestivalen. Arrangementet var da et enkeltmannsforetak med hjelp fra familie og venner, og ble holdt på Ekebergsletta under tittelen «En slette med planeter». To år senere var festivalen plukket opp av UiO, med Blindern Campus som festivalområde.

Baziljevich mener det er usannsynlig at noen andre kan overta ansvaret med festivalen etter at han har gått tilbake til forskerstillingen han har ved Fysisk institutt.

–⁠ Festivalen er så tung at man må ha gløden til en initiativtaker for å gjøre dette arbeidet. I dag har jeg vanskelig for å se noen andre som, med glede, ville overtatt det ansvaret, sier han.

Kan gjenoppstå

Siste festival trenger imidlertid ikke være holdt. Med all sannsynlighet vil festivalen gjenoppstå om tre år, til Universitetets 200-års jubileum i 2011.

–⁠ Nå er det først og fremst en pause vi tar. Om festivalen vil fortsette igjen etter 2011 kan vi ikke si noe om i dag, sier Nicolaisen.