FORSKER: Susanne Koch er positiv til bruken av blogging i fagformidlingen.
FORSKER: Susanne Koch er positiv til bruken av blogging i fagformidlingen.

New Kids on the Blog

Vitenskapelig ansatte har oppdaget en nettbasert verden utenfor blyant.uio.no.

Blogging har for lengst blitt en landeplage, og omsider har professorer blitt bitt av basillen. På nettstedet forskning.no har flere forskere og sågar studenter egne blogger om sine forskningsfelt, og ved læringsinstitusjonene har blant andre dekan ved Det teologiske fakultet (TF), Trygve Wyller, opprettet sin egen blogg. Wyller startet bloggen i forbindelse med dekan-valgkampen ved TF i 2006, og har fortsatt å blogge siden. Han har erfart å nå ut til et bredere publikum online.

–⁠ Jeg tenkte at bloggen kunne være en fin måte å kommunisere med studenter og ansatte på. Men jeg får også respons fra forskere, tidligere studenter og kollegaer her og der, sier han.

Wyller synes tilgjengeligheten er av særlig viktig betydning:

–⁠ Med blogging kommer akademia litt nærmere.

LESER: Solveig Julie Mysen er fast leser av dekan Wyllers blogg.
LESER: Solveig Julie Mysen er fast leser av dekan Wyllers blogg.

Wyller opplever ikke enorm respons på bloggen fra studentene, men han har i hvert fall én trofast leser. Solveig Julie Mysen studerer teologi og jobber deltid i resepsjonen på fakultetet. Det hender hun sniker til seg en titt på Wyllers blogg mellom henvendelsene.

–⁠ Han skriver mye interessant om ting som skjer. Det kan være greit å følge med på hva dekanen mener, sier hun.

Mer blogg på UiO

Men Wyller er ikke alene. Universitetet i Oslo (UiO) opplever en jevn pågang fra ansatte som vil blogge. Susanne Koch jobber i gruppen for Digitale medier i læring ved UiO og har stor tro på bloggens framtid i undervisnings-Norge.

–⁠ Gjennom blogging kan vi videreføre prinsippet om at studenter skal skriftliggjøre seg i faget, men i et moderne medium som de vil møte på også etter endt utdanning.

Koch peker blant annet på fordelene ved link- og kommentarmuligheter. Hun mener dette kan bidra til økt aktivitet blant studentene:

–⁠ Studentaktiv læring er en viktig del av kvalitetsreformen. Det finnes gode eksempler på at blogging inspirerer til interaksjon mellom studentene og til grupper man ellers ikke når.

Koch og kollegaene satser på å få mer blogging inn i kunnskapsformidlingen. Koch forteller at de nå jobber med å opprette en sentral drifttjeneste som de håper vil være klar i løpet av høsten.

–⁠ Det vil bli utviklet to ulike bloggfunksjoner: En avansert utgave primært til forskning og undervisning, og en mindre komplisert utgave for folk som har behov for enklere bloggløsninger, forteller hun.

Potensiale med fallgruver

Jill Walker Rettberg er førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen. Hun forsker på blogging og har opprettet sin egen meta-blogg – en blogg om blogging. Hun mener også denne kommunikasjonsformen kan bidra med mye i forskning og undervisning:

–⁠ Blogging tillater kommunikasjon på tvers. Man kan opprette kontakt med andre forskere og studenter, få nyttige tilbakemeldinger og holde seg oppdatert på sitt forskningsfelt.

Rettberg understreker viktigheten av å utnytte bloggens format til det fulle, også når det skal brukes til å formidle fag.

–⁠ En blogg skal være mer enn bare publisering av tekst. Gode blogger bør engasjere til sosial skriving og samtaler.

Wyller på sin side, har ikke så god erfaring med bruken av den tradisjonelle bloggsjangeren i faglig sammenheng og mener formatet bør tilpasses det faglige nivået.

–⁠ Småpratblogging blir litt for enkelt i akademia. Forskere er opptatt av mer enn bare ditt og datt.

Koch mener også at en overforenkling av faget kan være uheldig:

–⁠ Det kan oppstå sjangerforvirring blant studentene. Dersom man skal bruke blogging i undervisningen er det viktig å gjøre studentene klar over at det dreier seg om fag, med de formelle rammene det medfører.

Etisk bakside

Rettberg mener bloggingen også har noen etiske skyggesider. Hun forteller at ting som publiseres i en blogg vil kunne leses av hvem som helst, og at det vil være lagret for evig tid. Hun mener det er etisk betenkelig å tvinge folk til offentlighet.

–⁠ På en side vil vi at studentene våre skal utvikle seg som offentlige deltagere, men på en annen side er de fortsatt i en læringsperiode og bør derfor skånes for seg selv.