TØFF DISKUSJON: Andrès Lekanger (t.h) og Skeivt Forum inviterte Usman Rana fra Muslimsk Studentersamfunn til debatt om homofili forrige uke.
TØFF DISKUSJON: Andrès Lekanger (t.h) og Skeivt Forum inviterte Usman Rana fra Muslimsk Studentersamfunn til debatt om homofili forrige uke.

Kokende debatt om homofili og islam

Ifølge leder for Muslimsk Studentsamfunn, Usman Rana, pålegger islam respekt for alle mennesker. Men han tror det ville blitt upopulært om en homofil stilte til valg til styret i MSS.

MOTPOLER: Under debatten var det stor avstand mellom henholdsvis Sara Azmeh Rasmussen og Lars Gule på venstre side og Usman Rana og Asghar Ali på den andre.
MOTPOLER: Under debatten var det stor avstand mellom henholdsvis Sara Azmeh Rasmussen og Lars Gule på venstre side og Usman Rana og Asghar Ali på den andre.

DEBATT: –⁠ Homofil praksis er utvilsomt en synd innen islamsk teologi. Man kan snu og vende på dette så mye man vil, men Koranen og de hellige skrifter er krystallklare. Selektive oppfatninger av teologien er noe annet enn islam, sier Usman Rana.

Forrige onsdag arrangerte studentforeningen Skeivt Forum ved Universitetet i Oslo debatt om islam og homofili på Humanismens hus. Det ble en opphetet debatt om teologi og praksis.

Rana er leder for Muslimsk Studentsamfunn (MSS), og legger vekt på at islam sier man skal hate synden, men vise respekt for synderen.

–⁠ Man skal ikke diskriminere eller forskjellsbehandle homofile på den måte at de

føler seg tilsidesatt, sier han.

Nestleder i Skeivt Forum og initiativtaker til debatten, Andrès Lekanger, reagerer sterkt på dette.

–⁠ Det overrasker meg at Rana sier islam ikke skal skade folk uten å vedkjenne at religionen nettopp gjør det gjennom lite aksept. Det er skuffende. Lite aksept kan føre til at folk lider, sier han.

Lakanger er likevel positiv til at MSS stiller til debatt.

–⁠ Koranen som unnskyldning

Det er få muslimer som vil stå fram som homofile i Norge. Mansour Saberi, homoaktivist og opprinnelig fra Iran, mener det avhenger av miljøet hvor vidt det er vanskelig å stå fram.

–⁠ Det er mange som lever som homofile i Norge, men kommer man fra en konservativ familie der man tolker islam tradisjonelt og ordrett kan det være vanskelig, sier Saberi som har vært åpen homofil i 20 år.

Han er provosert over uvitenheten i mange muslimske miljøer.

–⁠ Mange bruker Koranen som en unnskyldning for å beskytte sine tradisjonelle, patriarkalske holdninger uten egentlig å vite hva som står der. Det er en slående uvitenhet blant muslimer og deres lærde om seksualitet og identitet, sier Saberi, som mener en av løsningene er at andre enn de lærde muslimene må begynne å lese og tolke Koranen.

–⁠ Upopulært med homofili i MSS

MSS er ifølge foreningens vedtekter åpne for alle muslimer i Norge. Imidlertid har de ingen åpne homofile medlemmer i dag, etter hva Rana erfarer. Han forklarer imidlertid at deres vedtekter ikke sier noe om homofili.

–⁠ Betyr det for eksempel at en homofil muslim kan bli styremedlem av MSS?

–⁠ Det er en demokratisk generalforsamling som bestemmer det. Men hvis jeg skal være ærlig ville det vært upopulært om det skjedde og jeg tror ikke det vil skje heller, sier Rana.

Lekanger oppfordrer MSS til å være tydelige på at man kan respektere mennesket selv om det er uenighet. Rana mener på sin side at MSS gjør nettopp det, og viser til ting de har gjort:

–⁠ Vi deltar i debatter, har skrevet en kronikk i Universitas og har samarbeidet med en homofil prest ved BI, sier han.

Rana forklarer at essensen i islam er underkastelse og fred, og er overbevist om at Koranen og de hellige tekstene er krystallklare når det gjelder homofili.

–⁠ Ikke politisk korrekt

Styreleder i Oslo Kristelige Studentforbund (OKSF), Ingrid B. Melve, er klar på at hun ikke oppfatter homofili som en synd, og ser arbeid mot diskriminering og fordommer som en del av en nestekjærlighetstanke.

–⁠ Man må få lov til å leve det livet man vil og det er viktig at man selv kan godta sin egen legning, sier Melve, som mener man må tolke den kristne Bibelens tekster ut i fra dagens forhold.

Rana fremholder likevel at islam verken handler om en demokratisering av teologien eller at man skal være politisk korrekt

–⁠ Islam lærer oss at mennesker er tenkende vesener som kan styre sine fristelser og lyster. Mennesker er intellektuelle vesener som kan unngå diverse primitiv atferd, sier han.

Han forklarer at det var tøft å stille opp i forrige ukes debatt.

–⁠ Det var beintøft. Men det er viktig å delta i slike debatter. I et liberalt samfunn må man tåle å ha ulike meninger, sier han.

–⁠ I debatten tok du personlig avstand fra dødsstraff for homofile, men ville ikke uttale deg om lovgivningen i andre land. Hva er egentlig ditt prinsipielle ståsted?

–⁠ Jeg tar personlig avstand fra dødsstraff mot homofile, men vil ikke begi meg inn på diskusjoner om hva andre land gjør. Jeg er heller ikke teolog eller islamsk lærd. Jeg er norsk borger og forholder meg til norsk lov.

–⁠ Er ikke det feigt svar siden Norge forbyr dødsstraff?

–⁠ Jeg vil ikke utdype mer, jeg har vært tydelig nok.

–⁠ Skaper denne type debatter et negativt eller nyansert bilde av islam?

–⁠ Det er dessverre en tendens til at man i Norge degraderer religiøse mennesker. Det skyldes en ekstrem sekularisme i norsk offentlighet. Jeg håper inderlig vår deltakelse bidrar til å nyansere synet på islam. Norsk offentlighet trenger liberalisering.

Oslo Kristelige Studentlag (OKSL) vil ikke uttale seg om sitt syn på homofili til Universitas.