NEI TIL EVOLUSJON: – Vi legger kristentroen til grunn for tvile å på evolusjonsteorien, men legger fakta til grunn for å forkaste den, sier Marte Råberg og John David Johannessen
NEI TIL EVOLUSJON: – Vi legger kristentroen til grunn for tvile å på evolusjonsteorien, men legger fakta til grunn for å forkaste den, sier Marte Råberg og John David Johannessen

Vil ha evolu­sjons­kri­tikk på pensum

Kristelig medisinerkrets ønsker seg forelesere som tviler på at menneskene stammer fra apene. Meningsløst, sier studiedekanen ved Det medisinske fakultet.

Medisinstudent John David Johannessen har sammen med leder av Kristelig medisinerkrets sendt et brev til Det medisinske fakultet hvor de ber om «undervisning som ikke bare belyser det som taler for evolusjon, men også det som taler mot».

–⁠ Evolusjonsteorien holder ikke, og presenterer ikke nok overbevisende fakta. Den er en teori blant flere, men i undervisningen omtales den som akseptert av alle, sier Johannessen.

Selv er Johannessen tilhenger av kreasjonismeteorien, som tar utgangspunkt i Bibelens skapelsesberetning.

–⁠ Det er en selvfølge at man må kunne innholdet i evolusjonsteorien, det står det jo tross alt i læreplanen. Men enkelte forelesere krever at man må tro på den også. Da blir det et spørsmål om tro og ikke om fag.

Amerikanske ekstremister

Kreasjonismen står spesielt sterkt i enkelte stater i USA, og de siste årene har amerikanske kreasjonisters krav om undervisning i skapelsesberetning på lik linje med evolusjon i grunnskolen satt sinnene i kok.

–⁠ Vi ble møtt med kommentaren «Jeg ser at de amerikanske ekstremistene har avliggere i Norge» fra en professor da vi delte ut informasjonsmateriell mot evolusjonsteorien, sier Johannessen, som ikke synes synspunktene hans blir tatt alvorlig.

–⁠ På praktiske problemløsningsseminarer som omhandler evolusjon blir noen studenter nærmest trakassert. Jeg savner å bli møtt med saklige motargumenter, sier han.

Darwin saklig nok

Per Brodal, studiedekan ved Det medisinske fakultet, mener ikke at Kristelig medisinerkrets har noen grunn til å savne saklige motargumenter.

–⁠ Jeg kan ikke forstå at den enorme kunnskapsmassen samlet opp helt fra Darwins tid til nå ikke utgjør et saklig nok argument. Fremdeles er enkelte detaljer uavklarte, men ingenting rokker ved hovedtyngden av evolusjonsteorien.

Brodal ser noen grunn til å ta forespørselen fra Kristelig medisinerkrets til etterfølge.

–⁠ Det er meningsløst å presentere denne problemstillingen som noe som dreier seg om tro og ikke om fag. Går vi riktig langt bakover i tid, kommer vi inn på temaer vi ikke vet noe om, men det er ingen grunn til å tvile på at mennesket har utviklet seg fra lavere arter, sier Brodal, som synes at evolusjonsteori har nokså liten plass i undervisningen ved medisin.

–⁠ Hva synes du om påstanden fra Kristelig medisinerkrets om at «De som ikke støtter evolusjonen omtales nedsettende».

–⁠ I den grad våre ansatte gjør det, er det beklagelig. Det hører ikke hjemme i en vitenskapelig tradisjon å snakke nedsettende om folks oppfatninger uansett hvor lite holdbare man måtte mene at de er.

Uten faglig hold

Biologiprofessor Nils Chrisian Stenseth tilbakeviser argumentene til Kristelig medisinerkrets (se faktaboks), og mener de er preget av faktafeil og unøyaktigheter.

–⁠ Istedenfor at Det medisinske fakultetet åpner for denne type ikke-faglige diskusjoner, synes det å være behov for et undervisningstilbud innen grunnleggende evolusjonsbiologi, sier han.

Stenseth mener at ingenting i biologien kan forstås utenom i lys av at en evolusjon har funnet sted.