KVINNHAFTIG: Professor i filosofi Else Wiestad skal bidra til et ex.phil.–pensum i likestillingens navn.
KVINNHAFTIG: Professor i filosofi Else Wiestad skal bidra til et ex.phil.–pensum i likestillingens navn.

–⁠ For spinkelt, mener like­stil­lings­di­rektør.

Rådet for ex.phil. har føyd seg etter Universitetsstyrets beslutning fra i høst, og har laget en mer kvinnerettet pensumplan for ex.phil. Likestillingsdirektør Mona Larsen Asp mener likevel revideringen høres for tynn ut.

I høst avviste Universitetsstyret, tidligere kalt Kollegiet, det nye ex.phil.-pensumet. De krevde flere kvinnelige tenkere og forfattere på pensum. Rådet for ex.phil. har nå utarbeidet en ny pensumplan.

–⁠ Bare én kvinnelig forfatter blant seks? Jeg ser ingen grunn til at det ikke skulle ha vært halvparten, sier fungerende likestillingsdirektør Mona Larsen Asp.

I det nye ex.phil.-pensumet presenteres seks filosofer, mot 25-30 i dagens pensum. Disse er Aristoteles, Platon, Hume, Kant, Descartes og Galilei – alle menn. Larsen Asp mener at universitetet har langt igjen når det gjelder likestilling mellom kvinner og menn.

–⁠ I et studium som filosofi er det ekstra viktig å ha et gjennomgående kjønnsperspektiv. Det er jo relevant uansett hvor du snur deg, og det må læres tidlig, sier hun.

Ingen kvotering

Leder for pensumkomiteen Panos Dimas understreker at historien unektelig består av flest mannlige tenkere.

–⁠ Det har aldri vært snakk om noen kvotering, og vi kan ikke ha med kvinner på filosofihistorie-pensum bare fordi de er kvinner. På etikk-delen er det derimot flere kvinner, påpeker han.

Rådet for ex.phil. har tatt Styrets avvisning til etterretning, blant annet ved å aktivisere filosofiprofessor Else Wiestad. Hun skal skrive en artikkel om kjønn og rasjonalitet i erkjennelsesteorien, i tillegg til at hun er medredaktør for den endelige pensumlitteraturen. Wiestad er den eneste kvinnelige bidragsyteren blant de seks forfatterne som skal skrive støttepensum til originaltekstene. Hun mener at Rådet for ex.phil. burde ha lagt større vekt på kjønnsperspektivet fra starten av.

–⁠ Det har ikke vært noen faglig kompetente kvinner i Pensumkomiteen, noe som kan ha ført til at kjønnsperspektivet har blitt nedprioritert, sier hun.

Flest kvinnelige studenter

Wiestad ville foretrukket at pensum ble ført frem til den nyeste tid, for slik å dekke både eksistensialismen og den kvinnelige filosofen Simone de Beauvoir.

–⁠ 60 prosent av ex.phil.-studentene er jenter. Jeg har fått inntrykk av at de er spesielt interessert i kvinnelige filosofer og nyere retninger, sier hun.

Panos Dimas er mer opptatt av de utvalgte filosofenes rolle i den vitenskapelige

utviklingen.

–⁠ Det er mange mannlige filosofer som også kunne ha vært på pensum. Dersom vi

hadde tatt med Simone de Beauvoir, hadde nok mange reagert på at vi ikke valgte Augustin, Heidegger eller Hegel i stedet, sier han.

–⁠ Vi kan ikke fortsette å se verden gjennom menns øyne i det uendelige, svarer likestillingsdirektør Mona Larsen Asp oppgitt.

Hun roser imidlertid Styrets opprinnelige vedtak om å revidere pensum i en mer kjønnsrelatert retning, og håper at dette blir en varig tendens.

Rektor Arild Underdal har fått fullmakt til å godkjenne eller forkaste den reviderte utgaven. Han ønsker ikke å uttale seg om saken før han sett pensumplanen.