Stolthet og fordom

Noen ganger er det eneste riktige å legge seg flat og innrømme skyld. I saken om lektorstudenten Ola Vassli burde Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) ved Universitet i Oslo (UiO) og dets leder, Sølvi Lillejord, ha gjort dette for lenge siden.

I et leserbrev til Universitas den 2. februar hadde Lillejord sjansen til å legge ballen død. Hun kunne valgt å svelge sin egen og instituttets stolthet, og komme med en etterlengtet offentlig beklagelse for måten Vassli har blitt behandlet på. Det klarte hun ikke. Isteden prøvde hun å tie saken i hjel ved å unnlate å nevne Vassli med et ord.

Saken til Ola Vassli har vært en lang og makaber affære. I fjor høst ble han utskjelt ansikt til ansikt og hengt ut i media av vitenskapelig ansatte på ILS. Feilen han gjorde var å gå ut i Universitas og kritisere PPU-utdanningen for å være virkelighetsfjern og irrelevant i forhold til hverdagen ute i skolen.

Behandlingen Vassli har fått av ILS er av det slaget som de fleste av oss nok ikke trodde forekom ved norske universiteter. I stedet for å ta den faglige debatten, virket det som om utdanningsideologene på ILS var mer interesserte i å gå rett i strupen på Vassli og diskreditere ham til ikke å være meningsberettiget. Der i gården er det tilsynelatende slik at studenter ikke er kvalifiserte til å mene noe om verken studiet sitt eller deres framtidige yrke.

«Skal det virkelig koste så mye å komme med faglig kritikk?»

Nylig uttalte Vassli til Universitas at om han kunne valgt om igjen, så ville han holdt kjeft. Skal det virkelig koste så mye å komme med legitim, faglig kritikk av et institutt ved landet største utdanningsinstitusjon? Og enda mer skremmende er beskjeden denne saken sender til andre studenter som er misfornøyde med studiet sitt: hold kjeft og føy deg, ellers tar vi deg!

At ILS fortsatt bruker ufine hersketeknikker mot Vassli, fikk vi nylig prov på da saken på ny kom ut i lyset med artikkelen «– Jeg burde holdt kjeft» i Universitas den 26. januar i år. Der så Vassli tilbake på bråket med PPU-saken, og Sølvi Lillejord fikk sjansen til å komme med et tilsvar. Lillejord nektet imidlertid å la seg intervjue på vanlig måte og svarte kun per epost, slik at journalisten ikke kunne komme med oppfølgingsspørsmål. Uka etter skrev hun det nevnte leserbrevet til Universitas.

Lillejord klager i leserbrevet over at debatten i for liten grad har «ivaretatt konkrete forslag til forbedringer av den faglige kvaliteten og innholdet i lærerutdanningen». Hvis det er dette Lillejord ønsker seg, så hadde det kanskje vært en idé å ikke sable ned lektorstudenten Ola Vassli til å begynne med. Å komme med et slikt forslag nå er en uhyrlig frekkhet fra hennes side.

Det virker i det hele tatt som om Lillejord og ILS ikke ønsker å forstå, eller makter å ta innover seg, hva denne saken egentlig handler om. Det er skremmende å se hvilke holdninger som rører seg blant noen av dem som er med på å forme læreryrket, et av de viktigste yrkene vi har. ILS bør komme med en skikkelig, offentlig unnskyldning til Ola Vassli. Det er den eneste verdige måten å få denne saken ut av verden på.