Illustrasjon: Anders Nordmo Kvammen
Illustrasjon: Anders Nordmo Kvammen

Kompen­die­pri­senes paradoks

Unipubs monopol koster deg dyrt. Av og til kan 27 øre ha alt å si.

Sideprisen per kompendium er nå 1 krone og 32 øre. Dette er en økning på 32 prosent fra forrige semester, slik Universitas skrev i forrige uke. Grunnen er at Universitetet i Oslo (UiO) går med et underskudd på 3,9 millioner til blant annet Kopinor. En økning på 32 prosent betyr at hvis Ola student forrige semester betalte til sammen 750 kroner for sine kompendier, må han ut med 240 kroner mer for de samme kompendiene nå. Det er penger som kunne kommet godt med til andre ting, og mye tyder på at de burde gjort det.

Er det virkelig så mye dyrere å produsere kompendier i Oslo?

For på universitetet i Trondheim, NTNU, betaler studentene kun 1 krone og 6 øre per side for sine kompendier. Om UiO hadde hatt samme pris på kompendiene, ville Ola student kunne kommet unna med bare 45 kroner mer, i stedet for de 240 ekstra kronene han nå må ut med. Også ved Universitetet i Bergen har kompendiene lavere sidepris. Er det virkelig så mye dyrere å produsere kompendier i Oslo?

Av de 1,32 kronene du betaler for kompendiesidene dine, går 27 øre til Unipub for kostnader forbundet med administrasjon (lønn, rettighetsklarering og andre løpende kostnader), og 21 øre til kompendieutsalget. Dette er godt over det dobbelte av de tilsvarende kostnadene for kompendiene i Trondheim. Samtidig gikk Unipub, forlaget som har kompendiemonopol i Oslo, med et overskudd på hele 2,6 millioner kroner i 2005. Altså tjener de mye penger. Unipub er et datterselskap av Akademika og følgelig en del av SiO. Dermed skulle i det minste de gode inntektene gå til studentvelferd. Men SiO Forretning har stor gjeld som følge av mislykkede investeringer, så du får ingen direkte studentvelferd igjen for den stive kompendieprisen.

Heldigvis for Unipub har de monopol på kompendier ved UiO. Dermed har de muligheten til å sette så høye avgifter de vil. Mye tyder også på at de henter ut ekstra monopolprofitt på kompendiene. For Exphil-boken med tekster i etikk, som nærmest er et kompendium i innbunden utgave, koster bare 96 øre per side, altså 36 øre mindre enn kompendiene. Selv om Exphil-pensum trykkes i større opplag enn de fleste kompendier, er det vanskelig å tro at stordriftsfordelen kan utgjøre en så stor prisforskjell per side.

Samtidig koster en tilsvarende artikkelsamling i bokform fra Universitetsforlaget bare 70 øre per side. Grunnen til at Universitetsforlaget må sette prisen lavere, er at de må konkurrere med andre forlag om pensum i tilsvarende emne. Dermed har ikke de muligheten til å bestemme prisen selv, slik som Unipub har.

Måten Unipub velger å sette sin del av utgiftene på er derfor ikke i samsvar med det man skulle forvente av et selskap som er eid av velferdsgarantisten SiO. Det at de velger å utnytte sin monopolsituasjon så til de grader, og heller fore et bunnskrapt SiO Forretning med sine millionoverskudd, er i hvert fall ikke noe som kommer studentene til gode. Det er naturlig at UiO vil dekke inn sitt underskudd på kopiutgifter, men her kunne kanskje Unipub tatt sin del av ansvaret og gitt fra seg en del av fortjenesten. For selv om det er lenge siden 27 øre var en formue, blir det mye penger i det lange studieløp.