Sin egen lykkes baker

Prosjektgruppen Kulturell Dialog har funnet ut at humanister og samfunnsvitere har skremmende lav tro på hva de selv kan. Nå vil de endre dette.

–⁠ Nå vil vi ikke lenger at hum-sam'ere bare skal ta imot den delen av kaka i arbeidsmarkedet som de får tildelt. Nå vil vi selv være med på å bake arbeidsmarkedkaka, og bestemme hva som skal være i den, sier Anette Thiis-Evensen.

Sammen med Elisabeth Fosseli Olsen og Margit Klingen er hun Kulturell Dialog. De er alle utdannet fra Universitetet i Oslo som sosialantropologer. Nå har de i tillegg knyttet til seg Mette Mørch, som er religionshistoriker, slik at bedriften nå består av både humanister og samfunnsvitere, eller hum-sam'er som de selv kaller seg. Gjennom et samarbeid med Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) har de nylig avsluttet foranalysen til et enestående prosjekt, der målet er å synliggjøre hum-sam'er på arbeidsmarkedet.

–⁠ Det som er spennende, er at vi ikke gjør noe nytt. Vi vil bare lære de ulike aktørene å se den kunnskapen som allerede finnes, og ta den i bruk, sier Fosseli Olsen.

Lav selvtillit

Gjennom foranalysen avdekket prosjektet at ikke bare samfunnet rundt, men også hovedfagsstudenter ved HF- og SF-fakultetet har selv en svært lav bevissthet om hva de faktisk kan. Disse resultatene ble funnet gjennom intervjuer av blant andre hovedfagsstudenter og aktører i næringslivet.

–⁠ Her har Universitetet helt klart et ansvar. Det bør ikke være slik at alle disse hovedfagsstudentene hver for seg skal være nødt til å ta en runde ned i kjelleren før de finner ut at utdannelsen deres er verdt noe, sier Thiis-Evensen.

Prosjektgruppen er i dialog med Universitetet om hvordan akademia kan bidra til å øke anerkjennelsen rundt hum-sam-studier. Gruppen berømmer UiO for å vise vilje til å ta problemet med lav selvtillit blant studentgruppen på alvor. Trekløveret har også klokkertro på at næringslivet kommer til å se potensialet som finnes, og at hum-sam'er kommer til å bli en særdeles etterspurt yrkesgruppe, selv om dette nok vil ta tid.

Selvsalg

I mellomtiden håper de at de i samarbeid med Universitetet kan hjelpe til med å øke selvtilliten hos studentene, og viser til Humanistisk prosjektsemester, Prosjektforum og Vitenskapsbutikken som gode verktøy i selvtillitsbyggingen.

–⁠ Studentene må bli flinkere til å selge seg selv, og det er viktig å ikke se på 'salg' som et fy-ord, sier Fosseli Olsen, og påpeker at det også er nødvendig å kunne sette ord på det man kan og vil.

–⁠ I konkurransen på arbeidsmarkedet er det bedre å vektlegge hva du kan tilby andre, i stedet for hva de synes du kan gjøre for dem, sier Thiis-Evensen.

Gründerskap for alle

Kulturell Dialog er et godt eksempel på at hum-sam'er selv kan skape egne arbeidsplasser. Nå er ønsket at flere tar spranget ut i entrepenørskapet, og jentene bedyrer at gründervirksomhet slett ikke er så krevende som mange vil ha det til.

–⁠ Bare tull! Det er typisk mannfolkprat at man må jobbe døgnet rundt for å holde liv i en bedrift, sier Fosseli Olsen, og legger til at fleksibiliteten er noe med det beste med egen virksomhet, og at hun som regel begrenser arbeidsdagen til seks timer.

Mer informasjon om prosjektet og om Kulturell Dialog finnes på www.kudi.net