annonse

Kommentar

«Denne høsten har hver tanke og setning, ethvert tiltak og initiativ, sittet så mye lenger inne. Og jeg er ikke alene.»

Leserbrev

UiOs klima­ar­beid går videre – uten kjepper i hjulene

Petit

Turist i lesbeland

Kommentar

«Tillater vi oss å bli sløve i samtale­kunsten, kan konse­kven­sene bli kata­stro­fale»