Leserbrev

–⁠ Det skal lønne seg å fullføre graden sin

Kommentar

Nyttige herskere

Leserbrev

–⁠ Bevar heltids­stu­denten

Leserbrev

–⁠ Mye kunnskap, lite handling

Leserbrev

UiO-rektor Svein Stølen:

–⁠ Vi skal ta vare på dere

Leserbrev

Oslomet-rektor Curt Rice:

–⁠ Påvirk din egen hverdag!

Leserbrev

HK-rektor Arne H. Krumsvik:

–⁠ Det handler om å gjen­nom­føre!

Leserbrev

–⁠ Skrote heltids­stu­denten? Dårlig idé!