"Det må ikke bli en dårlig unnskyldning for å utsette å redde studentøkonomien," skriver Tuva Todnem Lund
«Det må ikke bli en dårlig unnskyldning for å utsette å redde studentøkonomien,» skriver Tuva Todnem LundArkivfoto: Isabel Svendsen Berge

Hurdals­platt­formen må fylles med innhold

«Dessverre er plattformen uklar når det gjelder hva politikerne vil.,» skriver Tuva Todnem Lund i dette innlegget.

Etter et magert forslag til statsbudsjett fra de borgerlige partiene hadde vi store forventninger til den nye regjeringsplattformen. Dessverre er plattformen uklar når det gjelder hva politikerne vil. Nå er det opp til oss studenter å sørge for at de vage lovnadene blir omsatt til faktiske, gode tiltak.

Kaster vi et raskt blikk på Hurdalsplattformen kan det se ut som at studentbevegelsen har fått flere viktige gjennomslag. Bygging av 3000 studentboliger i året nevnes. Det står at studiestøtten skal bidra til at det skal være mulig å studere på heltid. Studenter med barn skal få studiestøtte hele året. I tillegg har psykisk helse blitt løftet som en stor satsning. Disse punktene er vi i NSO veldig fornøyde med!

Ser man på detaljene blir det dessverre mer uklart. Det skal bygges 3000 studentboliger i året, men dette skal skje gjennom en opptrappingsplan som det er uklart hvor mange år man vil bruke på å oppfylle. Plattformen sier heller ingenting om hvorvidt det er studentsamskipnadene som skal bygge boligene, slik at et eventuelt overskudd går tilbake til studentene. I dag finnes det flere flaskehalser som gjør at studentboligbyggingen går for tregt. Plattformen sier ingenting om hvordan man skal håndtere disse hindrene. Vi savner også satsning på oppgradering av gamle boliger, for å opprettholde dekningsgraden når antall studenter skal økes.

Les også: «Nei – studiestøtten er ikke nok»

Det er bekymringsfullt at plattformen ikke kommer med en klar satsning på kvalitet i utdanning.

Plattformen lover en gjennomgang av studiefinansieringen. Dette er nødvendig, fordi studentmassen er i ferd med å bli mer og mer mangfoldig når det gjelder når i livet man tar utdanning.

Samtidig er de fleste som studerer unge heltidsstudenter som setter av flere år av livet sitt til å ta en grad. Disse sliter økonomisk, og har verken tid eller råd til å vente på en utredning. Det må ikke bli en dårlig unnskyldning for å utsette å redde studentøkonomien.

Det er bekymringsfullt at plattformen ikke kommer med en klar satsning på kvalitet i utdanning. Kvalitet er riktignok nevnt, men dette blir tomme ord hvis det ikke følges opp med konkrete tiltak, og plattformen nevner ingen slike tiltak, bare prosesser som har potensiale til å resultere i tiltak. Vi i NSO gir ikke stjerne i boken for slikt, her må det fylles på med noe konkret som for eksempel tilbud om faglig mentor for alle studenter.

Vi gleder oss til å bli bedre kjent med vår nye venn Borten Moe og departementet hans, slik at vi kan hjelpe hverandre med å omsette den nye plattformen, til det beste for kunnskapen, og Norge.

Les også: «Åpent brev til generasjon Rundlurt»