Valg: UiO-rektor Svein Stølen ønsker så mye engasjement fra studentene sine når Studentparlamentet skal velges på nytt.
Valg: UiO-rektor Svein Stølen ønsker så mye engasjement fra studentene sine når Studentparlamentet skal velges på nytt.arkivfoto: iver daaland åse

Stem for å bestemme

«Det er viktigere enn noen gang å bruke retten til å utgjøre en forskjell, si hva du mener, i det stille eller høyt og tydelig», skriver rektor ved UiO Svein Stølen i dette innlegget.

Året som har gått, har vist med all tydelighet hvor viktig det er at dere som studenter engasjerer dere og med det får innflytelse på beslutninger som angår deres egen studenttilværelse og -liv. For studentdemokratiet handler nettopp om deres egen studiehverdag og deres eget læringsmiljø. Derfor vil jeg oppfordre alle UiO-studenter til å stemme under årets valg til Studentparlamentet.

Studentdemokratiet er viktig for Universitetet i Oslo og for oss i ledelsen. Til dels samarbeider vi tett med Studentparlamentet og dets ledere, og det er viktig. Til dels utfordres vi av deres ønsker og krav, og det er ikke mindre viktig. Sammen har vi i korona-året argumentert for og til dels fått gjennomslag for at vi må få lov å holde campus så åpent som mulig.

Vi har også hatt våre uenigheter, og også da har studentstemmen vært klar, tydelig og viktig. Eksemplene er mange. Kanskje hadde vi ikke fått en krisepakke til studentene, eller hatt en så stor oppmerksomhet om at mange studenter sliter psykisk under pandemien uten et aktivt studentdemokrati.

Vi har ikke alle svarene alene, og dere bidrar til at endringer og tiltak skjer raskere enn planlagt

Ledere i foreningslivet oppgitte: «UiO, vi er ikke sinte. Vi er bare veldig, veldig skuffet»

Det tette samarbeidet mellom Studentparlamentet og ledelsen ved UiO har vært avgjørende i året som har gått, og det har gitt resultater. Men det er ikke bare fordi vi nå står i en krevende situasjon, jeg vil at dere nå skal bruke stemmeretten. Det er viktig å få studentperspektivet inn også i arbeidet med å utvikle Universitetet i Oslo videre. Da vi utarbeidet Strategi 2030, var det med en stor grad av studentinvolvering. Det resulterte blant annet i et løft for arbeidet med bærekraft, klima og miljø.

Det er også dere som vet hvordan det er å være student, og hva dere trenger. Hvordan skaper vi egentlig de gode studentopplevelsene på og omkring UiO? Vi trenger deres engasjement, og vi trenger deres utålmodighet. Vi har ikke alle svarene alene, og dere bidrar til at endringer og tiltak skjer raskere enn planlagt.

Derfor ønsker jeg at dere skal stemme fram nettopp de dere mener er de rette til å kjempe for deres hjertesaker!

Lederkandidat i NSO: «Studentene trenger en ruspolitikk»

Kjære student: Grip muligheten. Det er viktigere enn noen gang å bruke retten til å utgjøre en forskjell, si hva du mener, i det stille eller høyt og tydelig.

Godt valg!