Sjef: Jonas Fløde fra Grønn liste tar til orde for at UiO ansetter en egen leder til klimainnsatsen ved universitetet.
Sjef: Jonas Fløde fra Grønn liste tar til orde for at UiO ansetter en egen leder til klimainnsatsen ved universitetet.foto: privat

Vi trenger en miljøsjef for hele UiO NÅ!

«Vi trenger en miljøsjef med et bredere ansvar enn bare en miljøsjef for Eiendomsavdelingen, en miljøsjef som sikrer at UiO ikke bare leverer grønne løfter og flotte ord, men også handler og oppnår resultater», skriver Jonas Fløde fra Grønn liste i dette innlegget.

Klima og miljø angår oss alle, og UiO har som alle andre et ansvar for å gjøre sin del og jobbe med dette i alle ledd. Dessverre har arbeidet blitt tregt, uoversiktlig og uforutsigbart, der ingen sitter med det øverste ansvaret.

En hjertesak for Grønn liste er at vi får en miljøsjef for hele institusjonen. I dag er ansvaret fragmentert, og det mangler sammenheng mellom UiOs mål og det som gjøres i ulike enheter som Eiendomsavdelingen.

Gard Løken frøvoll mener studentene selv bør gå inn for mer lån: «Ja til valgmuligheter i studiestøtten»

Når jeg som student forsøker å finne ut av hvordan UiO ligger an på klima og miljø i dag, opplever jeg det som en trøblete labyrint. For eksempel som for en tid tilbake da Grønn liste skrev om de gamle kontormøblene som UiO ikke lenger skal bruke, men som studenter ikke får gjenbruke. Dette på grunn av et gammelt og grått lovverk som ikke tillater Eiendomsavdelingen ved UiO å gi bort inventar, utstyr og møbler.

Ikke bare er dette en grotesk sløsing med ressurser, men også helt uforståelig. Sirkulærøkonomien ligger til grunn for UiOs eget klima- og miljømål, men Eiendomsavdelingen vil altså ikke følge det opp.

Klimaet og miljøet er i krise, og det kan kun løses ved å tenke globalt og handle lokalt

Under fjorårets valgkamp forklarte vi hvordan høringssvarene til mange av de ulike fakultetene viste motstand mot å fly mindre, som er kanskje det aller viktigste enkelttiltaket for klimaet på UiO. Dette viser igjen at det trengs sammenheng mellom mål og handling. Nå, som da, ser vi det slik at vi trenger at noen som er fraseparert fra gamle strukturer og internpolitikken til de ulike fakultetene, kan skjære igjennom og styre veien fremover.

Vi ser behov for at noen har en samlet oversikt over alle prosjektene og tiltakene for klima og miljø. Vi trenger en miljøsjef med et bredere ansvar enn bare en miljøsjef for Eiendomsavdelingen, en miljøsjef som sikrer at UiO ikke bare leverer grønne løfter og flotte ord, men også handler og oppnår resultater.

Fikk du det med deg da Eiendomsavdelingens miljøsjef sa opp i fjor høst? «Mener arbeidet går for tregt»

Klimaet og miljøet er i krise, og det kan kun løses ved å tenke globalt og handle lokalt. Det haster! UiO er en stor institusjon, større enn en gjennomsnittlig norsk kommune, med mange ledd å koordinere. Som i kommunene er det her nødvendig å dedikere tid og ressurser til å bygge opp et sentralt ledd som sitter med oversikten og det overordna ansvaret. Derfor tar Grønn liste til orde for en miljøsjef så snart som mulig, og vi er de eneste som har dette som en prioritert sak.