Foto: Privat

Studen­tenes pensjons­re­vo­lu­sjon kommer – om to unød­ven­dige år

«I dag sparer næringslivet milliarder på et utrygt arbeidsliv med innleie, korte og midlertidige kontrakter, blant annet fordi de da slipper å betale pensjon», skriver Andreas Sjalg Unneland, student og 3. stortingskandidat for Oslo SV, i dette innlegget.

Det har kanskje druknet i nyhetsbildet, men forrige uke skjedde det en pensjonsrevolusjon som kommer oss studenter til gode. For selv om det er langt fra fadderuken til pensjonstiden, så burde ikke studentene bli pensjonstapere.

Før jul satt SV, Frp og Pensjonistforbundet seg ned og forhandlet om en rekke ulike forslag for å styrke pensjonistenes kjøpekraft, og denne uken ble det klart at det er flertall for flere av forslagene, som vil bidra til å sikre et mer rettferdig pensjonssystem og en bedre alderdom for landets pensjonister. I tillegg førte pensjonsforhandlingene til at det endelig blir flertall for å innføre pensjon fra første krone.

Les også: «En krisepakke som bommer igjen»

Pensjon fra første krone har vært en kampsak for fagbevegelsen lenge og er særlig viktig for studenter. For som de fleste studenter vet, så strekker ikke studiestøtten til, og derfor tar man seg ofte en deltidsjobb. Men i likhet med de fleste visste ikke jeg da jeg jobbet på bensinstasjon ved siden av studiet, at det foregikk et stille pensjonsran.

Dagens regler er slik at dersom du tjener under 101.351 kroner i året eller jobber under 20 prosent i privat sektor, så har du ikke krav på opptjening av pensjon. Dette sjiktet befinner mange studenter seg i. I dag sparer næringslivet milliarder på et utrygt arbeidsliv med innleie, korte og midlertidige kontrakter, blant annet fordi de da slipper å betale pensjon. Når man nå får pensjon fra første krone, gjør det at du får din andel av lønnen også som pensjonist.

I likhet med de fleste visste ikke jeg da jeg jobbet på bensinstasjon ved siden av studiet, at det foregikk et stille pensjonsran

Pensjonsreglene er kompliserte og vanskelig å sette seg inn i. Dette er en av grunnene for at pensjon fra første krone ikke bare vil være bra for studentene, men også gjøre det lettere å forholde seg til pensjonsreglene. Så vedtaket fortjener feiring.

Les også: «Krisepakken vil bety mye for de studentene som trenger den mest»

Men så kommer haken. Regjeringen og Frp vil ikke gjennomføre pensjon fra første krone før i 2023. Vi må altså vente to år selv om det er et flertall for å gjennomføre pensjonsrevolusjonen nå som Frp vil gå sammen med SV og Ap.

Så revolusjonen lar vente på seg. Det er grunn til å feire økt pensjon for studentene, men vi får holde å oss til en halvflaske musserende, for to år er unødvendig ventetid.