Foto: Rebekka Opsal

Fysisk aktivitet gir en bedre studietid

«Hvert år er det mange studenter som ikke får plass på et studentidrettslag på grunn av kapasitetsmangel. Det er ikke holdbart at studenter som ønsker å trene som del av et fellesskap, ikke får mulighet til det», skriver Idun Kløvstad, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus i dette leserbrevet.

I de spesielle tidene vi lever i nå, er det viktig å skape positive mønstre i hverdagen. Som studenter lever vi i en uforutsigbar periode hvor vi ikke nødvendigvis vet hvordan månedene våre fremover ser ut. For mange vil det nesten kun være digital undervisning som blir tilbudt, mens andre har mulighet til mer fysisk oppmøte. Uavhengig av hvilken gruppe man tilhører, så er alle berørt på en eller annen måte.

Les også: «Å bæsje, eller ikke bæsje?»

Situasjonen kan føre til at mange lettere blir sittende mye inne på en egen hybel, leilighet eller studentbolig. En studie, basert på tall fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i 2018, viser at det er en sterk sammenheng mellom fysisk trening og psykisk helse. Derfor er det viktig å komme seg ut i frisk luft og få litt fysisk aktivitet.

Det er viktig at studentidrettsforeningene får tilgang på fasiliteter i tider hvor det er viktig å finne felles møteplasser innenfor trygge og organiserte rammer

Frisk luft og fysisk aktivitet vil trolig gjøre studietiden bedre og lettere å gjennomføre. Samtidig kan det være vanskelig å prioritere mellom studier, jobb, venner og familie. Min oppfordring til deg er på tross av dette å sette av noen timer til fysisk trening i uka. Ofte kan en enkel tur ut lette på tanker og bekymringer man kanskje har sittet inne med en stund.

Samtidig er det ikke kun enkeltstudenters oppgave å prioritere fysisk trening. Det å tilrettelegge for at det som student skal være enklere å delta i fysisk aktivitet, bør være en prioritert oppgave også for studentsamskipnaden og lærestedene.

Les også: «Til UDI skiller oss ad»

Det er viktig at studentidrettsforeningene får tilgang på fasiliteter i tider hvor det er viktig å finne felles møteplasser innenfor trygge og organiserte rammer. Kombinasjonen mellom trening og sosialt miljø gjør studentidretten til en uvurderlig ressurs som må utvikles og tas vare på. Hvert år er det mange studenter som ikke får plass på et studentidrettslag på grunn av kapasitetsmangel. Det er ikke holdbart at studenter som ønsker å trene som del av et fellesskap, ikke får mulighet til det.

At mange studenter sliter med mentale helseplager, er et komplekst problem. Trening vil ikke løse dette på egen hånd, men ofte kan enkle tiltak utgjøre en liten forskjell for mange. Både på individnivå og institusjonelt nivå er det grep vi kan ta for å tilrettelegge for en bedre hverdag. Når vi vet at det er grep som fungerer, må vi ta dem i bruk i større grad enn i dag.

Les også: «Ingen virkelighetsfjern elite»