Foto: privat

«Svaksynte må ha lik rett til høyere utdanning!»

«Pensumlister må tilgjengeliggjøres i god tid før studiestart, slik at for eksempel studenter med synsnedsettelser skal få pensumtekster innlest på NLB innen undervisningen starter», skriver Camilla Bjørnbakken Langen fra Grønn liste i dette leserbrevet.

Se for deg at du først nå i april får pensumet tilgjengelig. Vil det gå utover prestasjonen din? Sannsynligvis vil det ha stor betydning. Dette er virkeligheten for mange studenter med nedsatt syn. Har du sterkt nedsatt syn, har du krav på å få lest inn pensumlitteratur som lydbok av Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

Les også: «Én tredel pakke og to tredeler krise for studentene»

Å lese inn pensum på lydbok tar naturlig nok tid. Når pensumlistene er klare rett før semesterstart, forekommer det altfor ofte at studenter som har nedsatt syn, får pensumet mye senere enn andre. Betydningen av dette er stor for de det gjelder, men noe som ikke vies nok oppmerksomhet. Mange studenter som møter disse problemstillingene, kan også ha vanskelig for å si ifra, da man ikke vil virke klagete eller fremstå som noen som ønsker spesialbehandling.

Men høyere utdanning skal være tilgjengelig for alle, og da må man gi beskjed når ting ikke fungerer. For utdanning er i dag ikke i samme grad tilgjengelig for svaksynte, fordi pensumlistene blir ferdige så sent at svaksynte ikke får pensum i tide til studiestart. En av de flotte tingene med Norge er at alle skal ha muligheten lik rett til utdanning, uavhengig av bakgrunn.

Men realiteten er at situasjoner som dette medfører at prinsipper som lik rett til utdanning blir brutt. For man starter ikke på lik linje om man får reell tilgang til pensumet måneder etter alle andre, og ingen andre brukergrupper i samfunnet ville akseptert dette.

Lik rett til utdanning er noe vi må verne om, og vi må legge til rette så godt vi kan for at alle skulle kunne ta høyere utdanning. Derfor mener vi i Grønn liste at pensumlister må tilgjengeliggjøres i god tid før studiestart, slik at for eksempel studenter med synsnedsettelser skal få pensumtekster innlest på NLB innen undervisningen starter.

At de som allerede har utfordringer de fleste av oss aldri må forholde seg til, får enda større belastninger for en situasjon man relativt enkelt kan gjøre noe med, er uakseptabelt og kan ikke fortsette.

Les også: «Lektor med akademisk dybde»