Foto: privat

«Regje­ringen tvinger studenter til å slutte og oppfordrer permit­terte til å begynne!»

«Kjære regjering, få opp øynene! Få opp øynene om hvem landets studenter er, hvordan dere behandler dem, og resultatet av dette», skriver Aleksandra Hoel i dette leserbrevet.

Ifølge folketrygdloven paragraf 4–5 første ledd er en reell arbeidssøker den som er arbeidsfør, villig til å delta på arbeidsmarkedstiltak og villig til å ta ethvert lønnet arbeid, på heltid eller deltid.

Og på vegne av alle studentene i Norge ønsker jeg sterkt å uttrykke: DETTE ER OSS!

Forklar oss hvordan vi er annerledes enn dette lovverket, for det er det faktisk ingen som forstår!

Les også: «Regjeringens usolidariske krisepakke»

Deres argumentasjon om at studenter ikke er reelle arbeidssøkere, og mangel på forståelse om hvem studentene er, har nå ført til at studenter har begynt å si fra seg studieplassen sin, slik at de blir oppfattet som arbeidssøkere av Nav. Da får de rett til sine opptjente dagpenger, slik at de kan oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Universiteter og høyskoler landet over har nok med å forhindre frafall grunnet overgang til digitalisering og mangel på motivasjon blant elever grunnet covid-19. Skal lærestedene også slite med frafall grunnet studentenes økonomiske problemer?

Eller er det derfor dere nå oppfordrer øvrige permitterte arbeidstakere med dagpenger til å studere, så de kan overta plassene til de studentene som ikke har råd til å beholde studieplassen sin?

Ifølge dagpengekalkulatoren til Nav hadde jeg hatt rett på omtrent 12.000 kroner i dagpenger etter skatt per måned hvis jeg ikke hadde studert i tillegg. Nå får jeg 8.200 kroner i studiestøtte. Min totalinntekt bestående av både studiestøtte og lønn har gått kraftig ned, og jeg forventer ikke å bli hundre prosent kompensert i denne krisen. Derimot hadde det vært mindre stressende for meg å motta dagpenger enn å sitte med et stort underskudd ved å tviholde på studiestøtten. Hadde jeg mottatt dagpenger, kunne jeg betalt flere av mine faste regninger og i tillegg hatt råd til mat. Jeg ser derfor hvor fristende det er selv å si fra meg studieplassen for å få tilbake rettighetene mine.

Deres argumentasjon om at studenter ikke er reelle arbeidssøkere, og mangel på forståelse om hvem studentene er, har nå ført til at studenter har begynt å si fra seg studieplassen sin slik at de blir oppfattet som arbeidssøkere av Nav

Men det kommer jeg ikke til å gjøre, fordi jeg sitter som nestleder i studentunionen ved Høyskolen Kristiania og har dermed medansvar for mange studenters velferd.

Dere må få øynene opp kjære regjering. Dere tar ikke vare på studentene!

Dere endret arbeidsgiverperioden fra 15 til 2 dager for å berge mange bedrifter, og samtidig økte dere permitteringsdagene fra 15 til 20 for å ta vare på arbeidstakerne. Fantastisk tiltak!

Men glemte dere at dere da samtidig tok retten til permitteringspenger vekk fra alle studenter i arbeid? Slik at vi gikk fra å ha rett til 15 dager med permitteringspenger til 2?

«Krisepakken» dere har kommet med for studenter, reflekterer ikke det inntektstapet flere studenter nå har. Å love 35-40 prosent gjort om til stipend og så ende på at 8.000 av de 26.000 kronene man kan få utdelt, (om man faller under en rekke kriterier) som tilsvarer 30%, øker studentenes skuffelse. Vi ønsker utdelt vår refleksjon av den ytelsen vi gir daglig, månedlig og årlig til velferdsstaten som resten av Norge.

Les også: Digitaliseringen av UiO må fortsette etter korona!»

For det første tar dere vekk studentenes rett til permitteringspenger. Så nekter dere å anerkjenne at studenter er reelle arbeidssøkere, og dermed nekter dem dagpenger. Og så topper dere dette ved å nå la permitterte arbeidstakere med dagpenger får lov til å studere og beholde dagpengene sine!

Hvorfor straffer dere oss på alle disse områdene?

Det er slik vi sitter og føler det, fortvilet og frustrerte.

Hva har vi gjort for å fortjene å bli fratatt rettigheter i stedet for å få hjelp?

Les også: «Lektor med akademisk dybde»